THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CHỌN THẦY THUỐC ƯU TÚ CỦA HỘI ĐỒNG CẤP TỈNH PHÚ YÊN LẦN THỨ 12
Thông tin - Thông Báo
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CHỌN THẦY THUỐC ƯU TÚ CỦA HỘI ĐỒNG CẤP TỈNH PHÚ YÊN LẦN THỨ 12 (27/09/2016)

I. Danh sách các thầy thuốc có số phiếu đạt từ 90% tổng số thành viên Hội đồng trở lên: 25 người.

 

TT

Họ và tên thầy thuốc được đề cử

Chức vụ, nơi công tác

Kết quả bầu

Tỉ lệ %

01

  Lê Văn Cường

Trưởng phòng KHNV-TC, Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An

12/13

92,3%

02

  Trần Anh Dũng

Phó Giám đốc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

13/13

100%

03

  Nguyễn Văn Hiên

Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa

12/13

92,3%

04

  Ca Khải Hiệp

Giám đốc, Bệnh viện đa khoa huyện Phú Hòa

13/13

100%

05

  Đàm Đinh Hồng Hoa

Trưởng khoa VLTL-PHCN, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

13/13

100%

06

  Nguyễn Hùng

Giám đốc, TT Y tế dự phòng

13/13

100%

07

  Lê Sỹ Kim

Phó Phòng TCCB, Sở Y tế 

13/13

100%

08

  Trương Trọng Lành

Giám đốc, Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hòa 

12/13

92,3%

09

  Đặng Luôn

Giám đốc, Bệnh viện Đa khoa huyện Tây Hòa

13/13

100%

10

  Phạm Văn Minh

Phó Giám đốc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh

13/13

100%

11

  Nguyễn Thị Mộng Ngọc

Giám đốc Sở Y tế

13/13

100%

12

  Vũ Thị Phượng

Phó Giám đốc, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

13/13

100%

13

  Nguyễn Văn Tâm

Chi cục Trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Phú Yên

13/13

100%

14

  Phạm Hồng Thái

Trưởng phòng Y tế huyện Sông Hinh

12/13

92,3%

15

  Hồ Văn Thanh

Giám đốc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Yên

12/13

92,3%

16

  Trần Ngọc Thành

Trưởng Trạm Y tế thị trấn Hòa Hiệp Trung, Trung tâm Y tế huyện Đông Hòa

12/13

92,3%

17

  Dương Bá Thạnh

Trưởng Trạm Y tế xã Hòa Kiến, Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa

12/13

92,3%

18

  Phan Văn Thiền

Chánh Thanh tra, Sở Y tế tỉnh Phú Yên

13/13

100%

19

  Trần Văn Thọ

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Sông Cầu

12/13

92,3%

20

  Trần Duy Thuần

Phó Giám đốc,  Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tỉnh Phú Yên

12/13

92,3%

21

  Đinh Thị Bích Thủy

Nguyên Giám đốc, Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa

13/13

100%

22

  Trần Như Tiến

Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa

13/13

100%

23

  Đặng Anh Toàn

Trưởng khoa PT-GMHS, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

13/13

100%

24

  Nguyễn Thị Minh Trang

Giám đốc, Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Sông Hinh

12/13

92,3%

25

  Châu Viết Vui

Trưởng khoa YHCT, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

13/13

100%

 

II. Danh sách các thầy thuốc có số phiếu đạt dưới  90% tổng số thành viên Hội đồng trở xuống: 09 người

TT

Họ và tên thầy thuốc được đề cử

Chức vụ, nơi công tác

Kết quả bầu

Tỉ lệ%

01

  Trần Minh Anh

Giám đc, Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh

11/13

   84,6%

02

  Đoàn Hùng Ánh

Giám đốc, Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa

11/13

84,6%

03

  Đỗ Thị Thu Hà

Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh, HIV/AIDS, TT Y tế TP Tuy Hòa,

10/13

76,9%

04

  Nguyễn Đồng Lê

Phó Giám đốc, Bệnh viện Đa khoa huyện Tây Hòa

11/13

84,6%

05

  Trần Thị Huyền Linh

Trưởng khoa Chăm sóc SKSS, Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa

8/13

61,5%

06

  Tô Thị Thùy Linh

Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Xuân

10/13

76,9%

07

  Võ Hùng Phước

Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Xuân

11/13

84,6%

08

  Biện Ngọc Tân

Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

10/13

76,9%

09

  Nguyễn Văn Thịnh

Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa

11/13

84,6%

 

                                                          TM. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                                                                                                                                    (Đã ký)

                                                                                                                                                          DS. Đặng Phúc Liêm

                                                                                                                                     Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: