LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND TỈNH

Từ ngày 06/02 – 11/02/2023

 

Thời gian

Lãnh đạo
tham dự

Nội dung

Địa điểm

Đơn vị chuẩn bị
Tham dự

Thứ 2, 06/02/2023

7h30

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ-PCT

Cùng đ/c Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra hướng tuyến đường ven biển

 

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD tham mưu

- Các ngành: KHĐT, XD, GTVT, TNMT; UBND huyện Tuy An

8h00

Đ/c Thảo-PCT

Dự Lễ dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Mộ và địa điểm đền thờ Đào Trí

Thị xã Sông Cầu

 

9h30

Đ/c Thảo-PCT

Dự Lễ Công bố Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ phân loại Thị xã Sông Cầu là đơn vị hành chính cấp huyện loại I.

Thị xã Sông Cầu

- Đ/c Quy-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính tham mưu

14h00

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để cho ý kiến về nội dung chuẩn bị làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Phòng họp giao ban

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp tham mưu

Thứ 3, 07/02/2023

08h00

Đ/c Thảo-PCT

Dự tiếp dân định kỳ tháng 02/2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Trụ sở ban tiếp công dân tỉnh

- Đ/c Quy- CVP chỉ đạo chuẩn bị

- Ban tiếp dân, Phòng Nội chính tham mưu

14h00

Đ/c Chủ tịch

Nghe Báo cáo về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06)

Phòng họp số 2

- Đ/c Quy-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính tham mưu

16h00

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu năm mới

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Châu-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX tham mưu

Thứ 4, 08/02/2023

6h00

Đ/c Chủ tịch

Dự Lễ giao quân tại huyện Phú Hòa

Quảng trường UBND huyện

(thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa)

- Đ/c Quy-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính tham mưu

6h30

Đ/c Hổ-PCT

Dự Lễ giao quân tại huyện Tuy An

Ban CHQS huyện

(Thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An)

- Đ/c Quy-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính tham mưu

6h00

Đ/c Thảo-PCT

Dự Lễ giao quân tại huyện Sơn Hòa

Ban CHQS huyện

(thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa)

- Đ/c Quy-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính tham mưu

6h30

Đ/c Mỹ-PCT

Dự Lễ giao quân tại thị xã Sông Cầu

Ban CHQS Tx. Sông Cầu

(số 02-Lê Lợi, P.Xuân Phú, tx. Sông Cầu)

- Đ/c Quy-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính tham mưu

8h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ-PCT

Dự Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp tham mưu

14h00

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 01/2023

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp tham mưu

Chiều

Đ/c Thảo-PCT

Đi công tác tại Hà Nội đến hết ngày 11/02/2023 để dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện dự án năm 2022 và kế hoạch triển khai năm 2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức              

 

 

Thứ 5, 09/02/2023

8h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ-PCT

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp tham mưu

8h00

Đ/c Mỹ-PCT

Dự làm việc với Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên đề đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014-2022

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Đ/c Châu-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX tham mưu

8h00

Xin ý kiến

Dự Hội nghị giao ban trực tuyến  giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an  trong thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP

BCH Quân sự tỉnh

- Đ/c Quy-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính tham mưu

14h00

Đ/c Hổ-PCT

Họp Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường ven biển.

Phòng họp giao ban

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD tham mưu

14h00

Đ/c Mỹ-PCT

Họp nội dung liên quan đến xây đựng cơ sở hạ tầng thiết yếu Khu di tích lịch sử Tàu Không số Vũng Rô

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Châu - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX chủ trì, phối hợp phòng ĐTXD tham mưu chuẩn bị

Thứ 6, 10/02/2023

8h00

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Dự Hội thảo khoa học lấy ý kiến “Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” (cả ngày)

Tỉnh ủy

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp tham mưu

8h00

Đ/c Mỹ-PCT

(Xin ý kiến)

Dự làm việc với Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên đề huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế

- Đ/c Châu-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX tham mưu

 
 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: