LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND TỈNH

Tuần thứ 22/2023 (từ ngày 29/5/2023 – 02/6/2023)

 

Thời gian

Lãnh đạo
tham dự

Nội dung

Địa điểm

Đơn vị chuẩn bị
Tham dự

Thứ 2, 29/5/2023

8h00

Đ/c Chủ tịch

Tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

-  Đ/c Châu-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính, Ban tiếp công dân  chuẩn bị

- Thanh tra tỉnh chủ trì tham mưu

9h00

Đ/c Mỹ-PCT

Họp trực tuyến với Bộ Du lịch vùng Khabarovsk, Liên Bang Nga

Phòng họp giao ban

-  Đ/c Châu-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

-  Phòng KGVX chuẩn bị

- Sở Ngoại vụ chủ trì  tham mưu

14h00

Đ/c Mỹ-PCT

Họp các ngành rà soát lại nội dung trả lời kiến nghị của cử tri

Phòng họp số 1

-  Đ/c Châu-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

-  Phòng Tổng hợp chuẩn bị, các Phòng KGVX, KT, ĐTXD cùng tham dự

Thứ 3, 30/5/2023

8h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ-PCT

Đ/c Thảo-PCT

Họp về nội dung giải quyết khiếu kiện của công dân và   giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến dự án Nhà máy đồ hộp Nguyễn Hưng của Công ty TNHH Nguyễn Hưng tại KCN Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực II.

Phòng họp giao ban

-  Đ/c Hòa -PCVP chỉ đạo chuẩn bị

-  Phòng Nội chính, ĐTXD chuẩn bị

- BQL KKT, Sở TNMT  tham mưu

8h00

Đ/c Mỹ-PCT

Thăm một số chức sắc phật giáo nhân Lễ Phật đản năm 2023

 

-  Đ/c Châu-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

-  Phòng KGVX chuẩn bị

14h00

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Họp nghe Đoàn liên ngành báo cáo kết quả kiểm tra, giải quyết tình trạng hoạt động du lịch không phép trên địa bàn tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Châu-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX tham mưu

- Sở VHTTDL chủ trì tham mưu

16h00

(Xin ý kiến)

Dự Hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phú Yên

Kho bạc Nhà nước tỉnh

- Đ/c Hòa -PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Kinh tế tham mưu

17h00

Đ/c Hổ-PCT

Dự Lễ ra mắt Văn phòng đại diện Báo Pháp luật TP.HCM tại Khánh Hòa

Nha Trang

 

 

Đ/c Thảo-PCT

Đi công tác tại Hà Nội để dự thính Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (đến hết 02/6/2023)

 

 

Thứ 4, 31/5/2023

8h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ-PCT

Kiểm tra thực địa Khu tái định cư phục vụ việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng khi triển khai xây dựng Khu công nghiệp Hòa Tâm và một số địa điểm dự kiến quy hoạch xây dựng dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

 

-  Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD chuẩn bị

- BQL KKT, Sở XD, TX Đông Hòa tham mưu

10h00

Đ/c Mỹ-PCT

Dự Lễ bế mạc tập huấn, bồi dưỡng khung diễn tập KVPT huyện Tây Hòa và thị xã Đông Hòa năm 2023

UBND Tx Đông Hòa

-  Đ/c Châu-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính tham mưu

14h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ-PCT

Nghe đơn vị tư vấn báo cáo Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu đất ký hiệu DL1 và 19

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Hòa -PCVP chỉ đạo

- Phòng ĐTXD chuẩn bị

- Sở Xây dựng tham mưu

14h00

Đ/c Mỹ-PCT

Họp Hội đồng tư vấn về đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh

Phòng họp giao ban

- Đ/c Châu-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX chuẩn bị

- Sở VHTTDL tham mưu

Thứ 5, 01/6/2023

8h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ-PCT

Cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với nguyên lãnh đạo tỉnh

Tỉnh ủy

- Đ/c Châu-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng TH, ĐTXD, KT tham mưu

14h00

Đ/c Chủ tịch

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng TH tham mưu

14h00

Đ/c Hổ-PCT

Dự Hội nghị trực tuyến của BCĐ Quốc gia về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Kinh tế tham mưu

Thứ 6, 02/6/2023

8h00

Đ/c Hổ-PCT

 Dự họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Trụ sở Chính phủ

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Kinh tế tham mưu

8h00

Đ/c Mỹ-PCT

Dự phiên giải trình với Thường trực HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh

HĐND tỉnh

- Đ/c Châu  -PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX tham mưu

6h00

Đ/c Mỹ-PCT

Dự Lễ Phật đản năm 2023

Chùa Bảo Tịnh

 

14h00

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Dự Hội nghị UBND tỉnh cho ý kiến các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2023.

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Châu-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Phòng Tổng hợp tham mưu

17h30

Đ/c Hổ-PCT

Dự Lễ kỷ niệm 45 năm Quan hệ đối tác Việt Nam - UNDP vì sự phát triển bền vững

TT Hội nghị Quốc tế, Hà Nội

 

Thứ 7, 03/6/2023

14h00

Đ/c Mỹ-PCT

Dự Hội nghị trực tuyến của BCĐ Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Châu-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX tham mưu

20h00

Đ/c Mỹ-PCT

Dự Lễ khai mạc Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa, lần thứ X năm 2023.

Khánh Hòa

-  Đ/c Châu-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX tham mưu

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: