LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND TỈNH

Tuần thứ 40 (Từ ngày 28/9 – 02/10/2020)

Lịch công tác sẽ được cập nhật vào sáng thứ Hai, 28/9/2020

 

Thời gian

Lãnh đạo
tham dự

Nội dung

Địa điểm

Đơn vị chuẩn bị
Tham dự

Thứ 2, 28/9/2020

7h00

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

Chào cờ

Hội trường UBND tỉnh

Tất cả cán bộ, công chức, người lao động cơ quan

7h10

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

Hội ý, nhắc việc đầu tuần

Phòng họp giao ban

Lãnh đạo Văn phòng và Trưởng các phòng, ban, Trung tâm tham dự.

7h30

Đ/c Thế-PCT

Tiếp công dân định kỳ tháng 9/2020

Trụ sở Ban tiếp công dân

- Đ/c Quy -PCVP chỉ đạo và tham dự

- Ban Tiếp công dân, phòng Nội chính phối hợp

8h00

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

Dự Hội nghị UBND tỉnh bất thường cho ý kiến về một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c CVP chỉ đạo và tham dự

- Phòng Tổng hợp phối hợp chuẩn bị

14h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hiến-PCT

Đ/c Thế-PCT

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   

15h00

 

Đ/c Chủ tịch

Dự Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

- Đ/c Quy -PCVP chỉ đạo và tham dự

- Phòng Tổng hợp phối hợp chuẩn bị

Thứ 3, 29/9/2020

8h00

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Họp rà soát tiến độ, kết quả triển khai  Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh 

Phòng họp giao ban

- Đ/c CVP, đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo và tham dự

- Phòng Tổng hợp, Nội chính, ĐTXD phối hợp chuẩn bị

 

Đ/c Thế-PCT

Đi thực tế với Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tây Hòa

 

Thứ 4, 30/9/2020

8h00

Đ/c Hiến-PCT

Kiểm tra thực tế, sau đó về làm việc với các ngành, địa phương về dự án Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên

Phòng họp giao ban

- Đ/c Châu -PCVP chỉ đạo và tham dự

- Phòng KGVX, ĐTXD phối hợp chuẩn bị

8h00

Đ/c Thế-PCT

Làm với Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo và tham dự

- Phòng Kinh tế phối hợp chuẩn bị

17h00

Đ/c Phùng-PCT

Dự Chương trình Vui hội trăng rằm năm 2020

Xã EaTrol, Sông Hinh

- Đ/c Châu-PCVP chỉ đạo

- Phòng KGVX phối hợp chuẩn bị

Thứ 5, 01/10/2020

8h00

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

Dự kỳ họp bất thường HĐND tỉnh

HĐND tỉnh

- Đ/c CVP chỉ đạo và tham dự

- Phòng Tổng hợp phối hợp chuẩn bị

14h00

Đ/c Chủ tịch

Dự Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Tỉnh ủy

 

Thứ 6, 02/10/2020

8h00

Đ/c Hiến-PCT

Dự đối thoại với công dân

Thanh tra tỉnh

- Đ/c Quy- PCVP chỉ đạo và tham dự

- Phòng Nội chính phối hợp chuẩn bị

8h00

Đ/c Phùng-PCT

Dự Đại hội biểu dương “Gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập của tỉnh Phú Yên” (2016 - 2020)

Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh

- Đ/c Châu - PCVP chỉ đạo và tham dự

- Phòng KGVX phối hợp chuẩn bị

14h00

Đ/c Thế-PCT

Hội nghị sơ kết, đánh giá việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo Chỉ thị 15 của BTV Tỉnh ủy

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Khoa - PCVP chỉ đạo và tham dự

- Phòng Kinh tế phối hợp chuẩn bị

Thứ 7, 03/10/2020

8h30

Đ/c Phùng-PCT

Dự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ VI (2020 - 2025)

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh

- Đ/c Châu - PCVP chỉ đạo và tham dự

- Phòng KGVX phối hợp chuẩn bị

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: