Văn bản công khai các Sở, Ban, Ngành
Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
238/TB-STNMT Thông báo số 238 về việc công khai thông tin vị trí mỏ đất san lấp để tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 03/08/2022 Thông báo Sở Tài Nguyên và Môi trường Tải về
225/TB-STNMT Thông báo công khai thông tin vị trí mỏ đất san lấp để tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 27/07/2022 Sở Tài Nguyên và Môi trường Tải về
222/TB công khai thông tin vị trí mỏ đá làm VLXDTT để tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 22/07/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
85/BTĐKT-NV Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương hạng Ba 29/06/2022 Ban thi đua khen thưởng tỉnh Tải về
/ Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm trong tỉnh, đảm bảo an toàn sức khỏe người dân; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, áp dụng các biện pháp cách ly y tế kể từ 0 giờ ngày 04/6/2021. Tải về
/nội dung Thông tin công khai hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật Tải về
/nội dung Thông báo danh sách, bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú Tải về
1802/QĐ-UBND Phê duyệt chương trình khuyến nông tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 – 2025 13/10/2020 Quyết định UBND tỉnh Tải về
1696/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 25/09/2020 Quyết định UBND tỉnh Tải về
142/TB-TNMT Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp đồng Lò Gạch 24/05/2019 Tải về