Văn bản công khai các Sở, Ban, Ngành
Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
389//TB-STNMT Công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp núi Đá Tượng, thôn Trung Trinh và thôn Phú Mỹ, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 22/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
388//TB-STNMT Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp Chư Búk, buôn Bầu, xã Ea Bá, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên 22/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
386//TB-STNMT Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp, thôn Bình Giang, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên 22/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
371//TB-STNMT Công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp Núi Một, thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 16/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
376//TB-STNMT Thông báo công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp khu vực Động Giáo, thôn Chánh Nam, xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 16/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
377/TB-STNMT Thông báo công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp khu phố Long Thăng, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên 16/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
372/TB-STNMT Thông báo công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 16/12/2022 Tải về
374//TB-STNMT Thông báo công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp Lỗ Sâu, khu phố Mỹ Thành, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 16/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
340/TB-STNMT V/v Công khai Danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 22/11/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
289/TB-STNMT Thông báo số 289 về việc công khai thông tin vị trí mỏ đất san lấp để tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 20/09/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về