Văn bản công khai các Sở, Ban, Ngành
Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
4//TB-STNMT Tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ cát VLXD thông thường (mở rộng mỏ cát khu vực 1) thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 09/01/2023 Sở Tài Nguyên và Môi trường Tải về
375/TB-STNMT Công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất núi Cây Bồ Đề Hòa Lạc, thôn Phú Dương, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 16/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
387//TB-STNMT Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp Đèo Tổng Đạo, thôn Tân Đạo, xã Hoà Tân Đông, thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên 22/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
373//TB-STNMT Công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp Phú Tiến, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên 16/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
392//TB-STNMT Công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 22/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
391//TB-STNMT Công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất, đá san lấp thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 22/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
390//TB-STNMT Công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 22/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
389//TB-STNMT Công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp núi Đá Tượng, thôn Trung Trinh và thôn Phú Mỹ, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 22/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
388//TB-STNMT Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp Chư Búk, buôn Bầu, xã Ea Bá, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên 22/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
386//TB-STNMT Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp, thôn Bình Giang, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên 22/12/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về