Văn bản công khai các Sở, Ban, Ngành
Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
4636//PYPC-KD Thực hiện giá bán điện theo Quyết định số 2941/QĐ-BCT của Bộ Công Thương từ ngày 09/11/2023 09/11/2023 CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ YÊN Tải về
10//TB-STNMT Thông báo số 10 về việc công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp, thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 11/01/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
4//TB-STNMT Thông báo số 04 về việc công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ cát VLXD thông thường thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 09/01/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
26//TB-STNMT Thông báo số 26 về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng làm vật liệu xâydựng thông thường trên địa bàn tỉnhPhú Yên 10/02/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
22//TB-STNMT Thông báo số 22 về kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp, thôn Mỹ Phú, xã Hoà Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 06/02/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
78//TB-STNMT Thông báo số 78 về việc công khai thông tin vị trí mỏ đất san lấp để tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 24/03/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
77//TB-STNMT Thông báo số 77 về việc công khai thông tin vị trí mỏ đất san lấp để tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 24/03/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
79//TB-STNMT Thông báo số 79 về việc công khai thông tin vị trí mỏ đất san lấp để tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 24/03/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
100//TB-STNMT Thông báo số 100 về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng mỏ đất san lấp thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú,huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 05/04/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về
112//TB-STNMT Thông báo số 112 về việc công khai Danh mụckhu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 14/04/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về