Trả lời công dân
Giải quyết trường hợp của bà Nguyễn Thị Kim Hải (02/07/2012)
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Y tế; Bệnh viện Đa khoa tỉnh về nội dung giải quyết trường hợp của bà Nguyễn Thị Kim Hải.
Trả lời đơn khiếu nại của vợ chồng ông Đỗ Văn Lước và bà Phạm Thị Lệ Thủy, trú tại khu phố Long Bình Đông, P. Xuân Phú, TX Sông Cầu (12/06/2012)
Ngày 11/6/2012, UBND tỉnh Phú Yên có văn bản số 1567/UBND/NC về việc trả lời đơn khiếu nại của vợ chồng ông Đỗ Văn Lước và bà Phạm Thị Lệ Thủy, trú tại: khu phố Long Bình Đông, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu. Nội dung trả lời như sau:
Thông báo kết luận của đồng chí Trần Quang Nhất-Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 28/5/2012 (05/06/2012)
Ngày 05/6/2012, UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận của đồng chí Trần Quang Nhất-Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 28/5/2012. Sau đây là nội dung thông báo.
Trả lời đơn của ông Nguyễn Ngọc Kỳ, địa chỉ: 12/29 Nguyễn Công Trứ, phường 6, thành phố Tuy Hòa (22/05/2012)
Ngày 21/5/2012, UBND tỉnh có văn bản số 1322/UBND-NC về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Ngọc Kỳ, địa chỉ: 12/29 Nguyễn Công Trứ, phường 6, thành phố Tuy Hòa. Nội dung như sau:
Thông báo kết luận của đồng chí Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 02/5/2012 (14/05/2012)
Ngày 02/5/2012, tại Trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh, đồng chí Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật.
Trả lời khiếu nại của ông Phạm Minh Đức, Trung tâm chẩn đoán Y khoa Đức Tín, địa chỉ: 09 Mậu Thân, phường 5, thành phố Tuy Hòa (20/04/2012)
Ngày 18/4/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên có văn bản số 979/UBND-NC trả lời ông Phạm Minh Đức, Trung tâm chẩn đoán Y khoa Đức Tín (địa chỉ: 09 Mậu Thân, phường 5, thành phố Tuy Hòa) về khiếu nại Kết luận thanh tra số 179/KL-UBND ngày 26/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Cổng Thông tin điện tử đăng tải nội dung văn bản này:
Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 28/3/2012 (12/04/2012)
Ngày 28/3/2012, tại Trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật. Kết quả tiếp 18 lượt công dân. Sau khi nghe trình bày của từng công dân và ý kiến của các ngành chức năng, đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận, chỉ đạo từng trường hợp cụ thể như sau:
UBND tỉnh Phú Yên thông báo về việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2012 (27/02/2012)
Theo quy định, ngày 28/02/2012, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02/2012.
Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Văn Trúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 28/12/2011 (11/01/2012)
Ngày 28/12/2011, tại Trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh, đồng chí Lê Văn Trúc-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật. Kết quả tiếp 11 lượt công dân. Sau khi nghe trình bày của từng công dân và ý kiến của các ngành chức năng, đồng chí Lê Văn Trúc-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận, chỉ đạo từng trường hợp cụ thể như sau:
Thông báo kết luận của đồng chí Trần Quang Nhất - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 28/11/2011 (06/12/2011)
Ngày 28/11/2011 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, đồng chí Trần Quang Nhất - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật. Kết quả tiếp 10 lượt công dân. Sau khi nghe trình bày của từng công dân và ý kiến của các ngành chức năng, đồng chí Trần Quang Nhất-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận, chỉ đạo từng trường hợp cụ thể như sau: