Trả lời công dân
Ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi Tiếp công dân định kỳ ngày 28/4/2011 (16/05/2011)
Ngày 28/4/2011, tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, đồng chí Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật.
UBND tỉnh Phú Yên thông báo không tổ chức tiếp công dân tháng 3 năm 2011 (21/03/2011)
Theo quy định, ngày 28/3/2011 UBND tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2011. Tuy nhiên, do lãnh đạo UBND tỉnh bận nhiều công việc để chỉ đạo công tác chuẩn bị các chương trình, hoạt động Kỷ niệm 400 năm Phú Yên và Năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011 nên UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2011. UBND tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức tiếp công dân tiếp theo vào ngày 28 tháng 4 năm 2011.
Ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Bá Lộc-Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 28 tháng 02 năm 2011. (09/03/2011)
Ngày 28 tháng 02 năm 2011, tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, đồng chí Nguyễn Bá Lộc-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định của pháp luật.
UBND tỉnh Phú Yên thông báo không tổ chức tiếp công dân tháng 01 năm 2011 (26/01/2011)
Theo quy định, ngày 28/01/2011 UBND tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2011. Tuy nhiên, do lãnh đạo UBND tỉnh bận nhiều công việc để chỉ đạo công tác đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011, nên UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân tháng 01 năm 2011. UBND tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức tiếp công dân tiếp theo vào ngày 28 tháng 02 năm 2011.
Thông báo kết luận tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 28 tháng 12 năm 2010 (06/01/2011)
Ngày 28/12/2010, tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, đồng chí Nguyễn Bá Lộc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định của pháp luật.
Kết luận phiên tiếp công dân ngày 29 tháng 11 năm 2010 (02/12/2010)
Ngày 29/11/2010, tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, đồng chí Lê Văn Trúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định của pháp luật.
Kết luận phiên tiếp công dân ngày 28 tháng 10 năm 2010 (25/11/2010)
Ngày 28/10/2010, tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, đồng chí Lê Kim Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định của pháp luật.
Kết luận phiên tiếp công dân ngày 28 tháng 7 năm 2010 (25/11/2010)
Ngày 28/7/2010, tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, đồng chí Nguyễn Bá Lộc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định của pháp luật.
Kết luận phiên tiếp công dân ngày 28 tháng 5 năm 2009 (16/04/2010)
Ngày 28/5/2009, tại Trụ sở tiếp công dân, Đ/c Trần Thị Hà-Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2009 theo quy định pháp luật.
Kết luận phiên tiếp công dân ngày 28 tháng 4 năm 2009 (16/04/2010)
Ngày 28/4/2009, tại Trụ sở tiếp công dân, Đ/c Lê Kim Anh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2009 theo quy định pháp luật.