Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Quán triệt Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (08/01/2024)
UBND tỉnh vừa có Văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2024 (03/01/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm 2024. Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, sinh viên và người dân tham gia hiến máu tình nguyện, phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao tỉnh Phú Yên năm 2024.
Bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm (03/01/2024)
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.
Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh (20/11/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác bảo vệ rừng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật Lâm nghiệp (07/11/2023)
Để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác bảo vệ rừng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật Lâm nghiệp.
Kiểm tra thông tin bài báo đăng trên Báo Thanh tra (07/11/2023)
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trườn kiểm tra thông tin bài báo “Mỏ đá Chầm Mâm có dấu hiệu tác động dòng chảy ngoài phạm vi khai thác” đăng trên Báo Thanh tra số ra ngày 01/11/2023.
Công bố danh mục kiểm kê hơn 260 di tích trên địa bàn tỉnh Phú Yên (07/11/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1521/QĐ-UBND về việc công bố danh mục kiểm kê 263 công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên (gọi chung là di tích) trên địa bàn tỉnh theo tiêu chí quy định tại Điều 28, Luật di sản văn hóa và Khoản 9, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.
Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ (07/11/2023)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.
Triển khai Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài (06/11/2023)
Phú Yên phấn đấu là một trong các tỉnh thực hiện thu hút nhân tài hiệu quả so với các tỉnh có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng; nghiên cứu xây dựng mạng lưới kết nối thu hút nhân tài về làm việc tại tỉnh.
Xử lý kết quả kiểm tra việc khai thác đá trái phép tại xã An Xuân, huyện Tuy An (06/11/2023)
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo xử lý kết quả kiểm tra việc khai thác đá trái phép tại xã An Xuân, huyện Tuy An.