Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Chấp thuận đầu tư dự án chăn nuôi công nghệ cao với nguồn vốn gần 795 tỷ đồng (24/10/2022)
UBND tỉnh vừa có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ chăn nuôi Quang Minh thực hiện dự án Chăn nuôi công nghệ cao.
Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp (20/10/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới (NTM) các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
Lập Đề án đề nghị công nhận thành phố Tuy Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I (19/10/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương lập Đề án đề nghị công nhận thành phố Tuy Hòa và khu vực phụ cận đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Phú Yên.
Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh (18/10/2022)
Để bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị trường học để thực hiện chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.
Triển khai thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo (18/10/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh với mục đích nhằm tạo đột phá trong đổi mới hoạt động giáo dục và đào tạo, đổi mới công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tác động tích cực, toàn diện tới phương thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả và công bằng trong giáo dục.
Sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão (14/10/2022)
Ngày 14/10, Chủ tịch UBND tỉnh ký Công điện số 01/CĐ-UBND yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, đồng thời chủ động, sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đợt mưa lũ tới.
Kiểm tra, xử lý tình trạng hoạt động kinh doanh du lịch mang tính chất tự phát trên địa bàn tỉnh (14/10/2022)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo các sở, ngành chức năng và địa phương phối hợp xử lý tình trạng hoạt động kinh doanh du lịch mang tính chất tự phát trên địa bàn tỉnh.
Chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ trên động vật (13/10/2022)
Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch Đậu mùa khỉ trên thế giới và tại các nước trong khu vực, nguy cơ bệnh Đậu mùa khi xâm nhiễm và lây lan trong thời gian tới là rất cao, UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương chủ động phòng ngừa sự lây nhiễm bệnh này.
Chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất (12/10/2022)
Thực hiện Công điện số 908/CĐ-TTg ngày 10/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh khu vực Trung Bộ, UBND tỉnh đã có Công văn giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương nghiên cứu triển khai thực hiện theo Công điện này.
Phải xem công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân là công việc chung của toàn hệ thống chính trị (12/10/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Yên.