Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư (28/10/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Đẩy mạnh truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (28/10/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
Xử lý vi phạm trong công tác vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Sông Hinh (28/10/2022)
UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xử lý vi phạm trong công tác vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Sông Hinh theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Nhân sự mới (28/10/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Triển khai giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (27/10/2022)
UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công tập trung phối hợp thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.
Phân cấp thực hiện kế hoạch khuyến nông hàng năm (27/10/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND về việc phân cấp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch khuyến nông hàng năm.
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính (26/10/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên.
Thực hiện các biện pháp để nâng cao chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh (26/10/2022)
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và nâng cao điểm số công tác PCTN trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các biện pháp để nâng cao chỉ số đánh giá công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.
Xử phạt vi phạm hành chính 137,5 triệu đồng đối với hành vi phá rừng trái pháp luật (26/10/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 137,5 triệu đồng đối với cá nhân ông Nguyễn Trọng Hải; địa chỉ tại thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên vì đã thực hiện hành vi phá rừng trái pháp luật, tại vị trí khoảnh 5, tiểu khu 164, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hoà với diện tích thiệt hại 3.900m2 thuộc rừng tự nhiên, chức năng rừng sản xuất (theo Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Phú Yên).
Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (24/10/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”.