Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm (01/11/2022)
Để chủ động ngăn ngừa dịch cúm gia cầm xâm nhập và lây truyền sang người; UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm.
Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (01/11/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian tới.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới (01/11/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
Quy định thu hồi đất trong trường hợp không đưa, chậm đưa đất vào sử dụng (01/11/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành quy định việc thu hồi đất trong trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất của Chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai (31/10/2022)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai.
Chấp thuận chủ trương đầu tư 3 khu nhà ở có tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng (31/10/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở tại lô đất khu 1, khu 2 và khu 3 thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp với phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ tại xã Hòa An (huyện Phú Hòa) với hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong phát triển các đô thị và bảo vệ môi trường (31/10/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”.
Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt bình quân từ 5-5,5%/năm (31/10/2022)
Theo Kế hoạch phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2025 vừa được UBND tỉnh ban hành, phấn đấu giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt bình quân từ 5-5,5%/năm; giá trị sản phẩm thu được bình quân mỗi ha đất trồng rừng sản xuất đạt khoảng 170 triệu đồng vào năm 2025.
Tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu rừng đặc dụng (31/10/2022)
UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu rừng đặc dụng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Phú Yên.
Thành lập Ban Chỉ đạo CLTK 21-30 cấp tỉnh (28/10/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Ban Chỉ đạo CLTK 21-30 cấp tỉnh) do đồng chí Lê Tấn Hổ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban; đồng chí Cao Đăng Viễn, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực.