Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân (15/11/2022)
Nhằm nâng cao trình độ tổ chức, phối hợp hiệp đồng, khả năng cơ động, chất lượng chuyên môn trong kết hợp quân dân y để chăm sóc sức khoẻ nhân dân đến năm 2030 và cho các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ khác trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Phấn đấu có tối thiểu 01 điểm du lịch nông thôn tại mỗi địa phương vào năm 2025 (14/11/2022)
Đó là một trong những mục tiêu phấn đấu thực hiện tại Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh vừa UBND tỉnh ban hành.
Sở Giao thông vận tải tỉnh thực hiện 18 nhiệm vụ, quyền hạn (09/11/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh.
Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030 (09/11/2022)
Để khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi công dân trong xã hội được tham gia học tập, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công một xã hội học tập; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Phân bổ 12.000 lít hóa chất sát trùng thực hiện vệ sinh, khử trùng môi trường chăn nuôi (08/11/2022)
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật hiệu quả, UBND tỉnh vừa có Thông báo thống nhất theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT cho phép cấp không thu tiền 12.000 lít hóa chất sát trùng (Benkocid) cho các địa phương để thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi” từ ngày 10/11/2022 đến ngày 10/12/2022.
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (08/11/2022)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo các Sở ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm (08/11/2022)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật và tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm (CGC) nhằm hạn chế thấp nhất vi rút CGC lây nhiễm và gây tử vong cho người, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi.
Quy định cụ thể một số chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, NTM nâng cao (07/11/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quy định cụ thể một số chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.
Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2022” (04/11/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2022” (Ban Tổ chức Cuộc thi) do đồng chí Lê Tấn Hổ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Trương Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Lê Văn Quy - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban.
Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án kè chống xói lở (02/11/2022)
UBND tỉnh vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Xây dựng một số đoạn kè chống xói lở bờ hữu sông Bàn Thạch kết hợp với đường giao thông, đoạn từ cầu Bàn Thạch đi cầu Bến Lớn, do Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh làm Chủ đầu tư.