Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động của luật sư (15/09/2023)
Nhằm tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh vừa có Văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Đoàn luật sư tỉnh tăng cường phối hợp quản lý hoạt động của luật sư.
Tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh (15/09/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Xây dựng Đề án thành lập các phường thuộc thị xã Sông Cầu và thành lập thành phố Sông Cầu (15/09/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án thành lập các phường thuộc thị xã Sông Cầu và thành lập thành phố Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, nhằm xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương và UBND thị xã Sông Cầu trong việc xây dựng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án đảm bảo hoàn thành mục tiêu xây dựng, phát triển thị xã Sông Cầu lên thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025 theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật (15/09/2023)
Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, UBND tỉnh vừa có Văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ liên quan nội dung này.
Đảm bảo hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trình Chính phủ trong quý II/2024 (15/09/2023)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo các sở ngành, địa phương liên quan tập trung thực hiện việc lập hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023 - 2025, nhằm đảm bảo thời gian trình Chính phủ hồ sơ Đề án này trong quý II/2024 và hoàn thành trong quý III/2024.
Tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh (14/09/2023)
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướngChính phủ Trần Hồng Hà, Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Vận hành các hồ chứa thủy điện theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ năm 2023 (14/09/2023)
Nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa những thiệt hại do mưa, lũ gây ra, UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đại phương liên quan triển khai thực hiện Vận hành các hồ chứa thủy điện theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ năm 2023 trên lưu vực sông Ba, tỉnh Phú Yên.
Xử lý ý kiến phản ánh của công dân (14/09/2023)
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý ý kiến phản ánh của công dân liên quan đến việc khách sạn Lumiere Family Village Đông Tác – Phú Yên trên địa bàn thành phố Tuy Hòa được xây dựng trên khu đất có mục đích sử dụng đất là đất sản xuất công nghiệp.
Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Sông Hinh (14/09/2023)
UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Sông Hinh năm 2023.
Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định của Chính phủ (14/09/2023)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ.