Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính (24/04/2024)
Nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) và giám sát quá trình thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị.
Thúc đẩy du lịch phát triển toàn diện, nhanh và bền vững (19/04/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững theo Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
Chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh (19/04/2024)
Trước tình trạng nắng nóng đang diễn biến phức tạp, bất thường; theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, Đài Khí tượng thuỷ văn Phú Yên xu thế nhiệt độ tiếp tục tăng dần và hiện tượng ENSO duy trì, nghiêng về pha nóng, có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng từ 0,5-1,50C, thời gian tới là giai đoạn nắng nóng cao điểm xảy ra trên toàn tỉnh Phú Yên, cường độ nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2023, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao.
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh (19/04/2024)
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trưởng các tổ chức đấu giá tài sản tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan.
Công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/4 và 01/5 (16/04/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo thời gian nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch); 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).
Khẩn trương cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh (13/04/2024)
Để nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh năm 2024, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu Báo cáo phân tích kết quả Chỉ số PAPI năm 2023 của tỉnh, nghiêm túc phân công, xác định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việc triển khai các giải pháp khắc phục những hạn chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân, tổ chức.
Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn (10/04/2024)
Để chủ động triển khai các biệp pháp ứng phó, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn tỉnh, nhất là các tháng mùa khô năm 2024, được kịp thời, hiệu quả. UBND tỉnh vừa có Công điện yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024, trên địa bàn tỉnh.
Triển khai công tác thanh niên bảo đảm đồng bộ, hiệu quả (03/04/2024)
Nhằm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên Phú Yên gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu quảAnchor, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch công tác thanh niên Phú Yên năm 2024.
Nâng cao chất lượng hoạt động gắn với thực hiện hiệu quả cải cách hành chính (01/04/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với hiệu quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên.
Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ (29/03/2024)
Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ.