Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung theo lộ trình đề ra (07/02/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản (07/02/2023)
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh có Văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức đấu giá tài sản tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đấu giá tài sản, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan.
Tăng cường kiểm tra, giám sát các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi (07/02/2023)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc.
Kiểm tra thông tin phản ánh của báo chí liên quan các điểm kinh doanh du lịch tự phát (06/02/2023)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo UBND huyện Tuy An kiểm tra phản ánh của các Báo điện tử về các điểm kinh doanh du lịch tự phát trên địa bàn huyện.
Triển khai các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (03/02/2023)
Phấn đấu tối thiểu 80% mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn được triển khai có sự liên kết đa ngành, liên kết theo chuỗi giá trị và hợp tác công tư.
Lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 (02/02/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, do Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức lập quy hoạch.
Ttổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023. (01/02/2023)
Nhằm giáo dục lịch sử, truyền thống, lòng tự hào dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023.
Quy định mức chi hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất (01/02/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo Bảng giá đất của Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và Tổ giúp việc của Hội đồng trên địa bàn tỉnh.
Góp ý kiến về dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (01/02/2023)
UBND tỉnh đã có Văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thông báo lấy ý kiến góp ý cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức và các nhân liên quan về Dự thảo Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thực hiện Phong trào thi đua Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau (30/01/2023)
Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2021-2025.