Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Dừng tổ chức họp báo định kỳ quý I/2020 (03/04/2020)
UBND tỉnh vừa có văn bản dừng tổ chức Họp báo định kỳ quý I/2020 do tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp.
Rà soát các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai (03/04/2020)
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Công điện số 1782/CĐ-BYT ngày 31/3/2020 của Bộ Y tế về việc quản lý, thực hiện cách ly các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai.
Tập trung triển khai nhiệm vụ trước mắt và lâu dài để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển (01/04/2020)
Nâng cao trách nhiệm trong công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Đó là một trong những nhiệm vụ lâu dài của tỉnh Phú Yên nhằm hỗ trợ, thúc đẩy và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật (01/04/2020)
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhằm kiểm soát tốt các loại dịch bệnh không để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên người đang diễn biến hết sức phức tạp.
Ban hành phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô (01/04/2020)
UBND tỉnh vừa ban hành Phương án Phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô hanh năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản (01/04/2020)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2018 theo Kết luận số 349-KL/TU ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 (01/04/2020)
Với mục đích nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác giảm nghèo, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở; quan tâm thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; giảm nghèo gắn với đẩy mạnh xã hội hóa cùng với sự nỗ lực vươn lên vượt khó thoát nghèo của chính bản thân hộ nghèo và đảm bảo tính bền vững của những hộ thoát nghèo; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020.
Dừng hoạt động tại các chốt chặn kiểm soát dịch Covid-19 (01/04/2020)
UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị dừng hoạt động tại các chốt chặn kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh kể từ 06 giờ ngày 01/4/2020 .
Triển khai chương trình dự trữ hàng hóa thiết yếu trong tình hình dịch bệnh Covid-19 (01/04/2020)
Để góp phần cân đối cung cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, gây sốt giá trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình dự trữ hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.
Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (31/03/2020)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID -19, UBND tỉnh ban hành thông báo tạm dừng hoạt động tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.