Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Thực hiện kết quả giám sát về quy hoạch và triển khai các dự án năng lượng tái tạo (03/10/2022)
UBND tỉnh vừa chỉ đạo các sở, ngành chức năng; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kết quả giám sát của HĐND tỉnh về tình hình quy hoạch và triển khai các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.
Chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022 (03/10/2022)
UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022.
Chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên (03/10/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 10 năm giai đoạn 2021-2030 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên
Đẩy mạnh phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (03/10/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Thông báo số 276/TB-VPCP ngày 05/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/CP).
Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến (03/10/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Khẩn trương tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra chống khai thác IUU (28/09/2022)
UBND tỉnh vừa có Công văn yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương ven biển khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) để chuẩn bị đón Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu.
Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải thực hiện theo đúng quy trình (28/09/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh nhằm để xác định hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo tại thời điểm cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022- 2025 để làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo năm 2023.
Khẩn trương triển khai công tác ứng phó khẩn cấp cơn bão số 4 (27/09/2022)
Để chủ động ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 4 và tình mưa lũ, ngập lụt, triều cường, sạt lỡ đất trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố khẩn trương triển khai công tác ứng phó khẩn cấp cơn bão số 4.
Thúc đẩy thị trường bất động sản Phú Yên phát triển bền vững (27/09/2022)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trên địa bàn tỉnh.
Tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 (27/09/2022)
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.