Chính sách mới
Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho huyện Sông Hinh và Đồng Xuân (07/02/2013)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho huyện Sông Hinh và Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.
Hỗ trợ hộ nghèo xây công trình cấp nước, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh (04/02/2013)
Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT của liên Bộ Nông nghiệp và PTNT-Tài chính-Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2013 (01/02/2013)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng, chống tham nhũng có hiệu lực; chính sách vay vốn sản xuất với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; quy định mới về đào tạo liên thông; chỉ thành lập Phòng công chứng nếu không phát triển được Văn phòng công chứng... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2013.
Thu nhập dưới 5 triệu đồng/tháng: Được miễn thuế 6 tháng cuối năm 2012 (01/02/2013)
Tổng cục Thuế vừa có hướng dẫn quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân năm 2012. Theo đó, cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh nhỏ hơn hoặc bằng 5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân 6 tháng cuối năm 2012.
Mức chi quà tặng cho các đối tượng chính sách và mức hỗ trợ cho CBCC, viên chức đón Tết Nguyên đán 2013 (01/02/2013)
UBND tỉnh vừa có thông báo về mức quà tặng cho các đối tượng chính sách và hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đón Tết Nguyên đán 2013.