Chính sách mới
Các loại giấy tờ có giá nào được lưu ký tại NHNN (06/12/2022)
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Những chính sách mới và nổi bật có hiệu lực trong tháng 12 (30/11/2022)
Một số chính sách mới như thay đổi cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao; xử phạt vi phạm hành chính trong giáo dục nghề nghiệp; viên chức ngành tài nguyên môi trường được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022 (01/11/2022)
Từ 1/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn 4 Tổng cục; 3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương CBCCVC Nhà nước quy định; hướng dẫn sử dụng kinh phí bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022.
Quy định mới về chính sách tiền lương; công tác tổ chức, cán bộ có hiệu lực từ tháng 11/2022 (27/10/2022)
Từ tháng 11/2022, một số chính sách tiền lương, tổ chức, cán bộ sẽ có hiệu lực
Người cai nghiện ma túy được hỗ trợ học văn hóa, học nghề (11/10/2022)
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 62/2022/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2022 (04/10/2022)
Quy định trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp yêu cầu xóa bỏ thông tin trên mạng có nội dung làm nhục, vu khống, bịa đặt, sai sự thật; miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử; chính sách tiền lương của một số ngành;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2022.
Nhiều chính sách về tiền lương, bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 10/2022 (30/09/2022)
Từ tháng 10/2022, chính sách về tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp của một số ngành sẽ có hiệu lực.
Nhiều chính sách quan trọng về kinh doanh vận tải, từ thiện, dạy nghề có hiệu lực từ 1/9 (30/08/2022)
Từ 1/9: Gửi hàng xe khách phải cung cấp đầy đủ, chính xác 6 thông tin; làm từ thiện phải ghi chép đầy đủ kết quả tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp; thí điểm mô hình dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.
Từ 30/9: 8 vị trí công tác lĩnh vực trong Đầu tư ở địa phương phải định kỳ chuyển đổi (16/08/2022)
Các vị trí công tác thuộc lĩnh vực Đầu tư gồm thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài; đấu thầu và quản lý đấu thầu... phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác từ 03 năm đến 05 năm.
Học sinh chỉ chuyển trường trong dịp hè hoặc kết thúc học kỳ I (16/08/2022)
Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.