Chính sách mới
Tiêu chuẩn xét thăng hàm cấp tướng trước thời hạn (18/08/2023)
Nghị định số 57/2023/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành đã bổ sung thêm quy định về xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023 (03/08/2023)
Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã; tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng; quy định mới về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023.
Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2023 (30/06/2023)
Ngày 29/6/2023 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ 1/7/2023, tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 12,5% đến 20,8%.
Chính sách mới về tiền lương, biên chế, nhân sự, phí,... có hiệu lực từ tháng 7/2023 (26/06/2023)
Một số chính sách mới về tiền lương, biên chế, nhân sự, phí có hiệu lực từ tháng 7/2023.
Chính sách mới về đấu giá biển số, dán nhãn năng lượng, lắp camera hành trình có hiệu lực từ 1/7 (26/06/2023)
Từ 1/7/2023, thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; ô tô kinh doanh vận tải phải lắp camera hành trình để được cấp phù hiệu; hướng dẫn dán nhãn năng lượng với xe ô tô con, xe mô tô sử dụng điện.
Tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023 (15/05/2023)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.
Quy định mới về tiền lương, nhân sự giáo dục, thi tốt nghiệp THPT... có hiệu lực từ tháng 5/2023 (28/04/2023)
Một số chính sách mới về vực giáo dục có hiệu lực từ tháng 5/2023: Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT; sửa đổi quy định cộng điểm ưu tiên;...
Chính sách mới về nhân sự, tiền lương, nhà ở,... có hiệu lực từ tháng 4/2023 (31/03/2023)
Từ tháng 4/2023, một số chính sách mới về hướng dẫn việc làm trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập, kiểm định chất lượng đầu vào công chức, xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa, bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, đấu thầu thuốc có hiệu lực.
Từ ngày 1/7/2023 các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ thay đổi thế nào? (22/03/2023)
Theo Nghị quyết của Quốc hội, từ 1/7/2023, tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng, các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng sẽ thay đổi.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023 (06/03/2023)
Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động; hướng dẫn quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội; 7 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi lĩnh vực khoa học và công nghệ;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023.