Chính sách mới
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2024 (02/02/2024)
Mức thu phí sử dụng đường bộ mới áp dụng từ 1/2/2024; các cơ sở giáo dục được lựa chọn sách giáo khoa; quy định về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay từ 15/02/2024;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2024.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2024 (03/01/2024)
Từ 1/1/2024, giảm thuế giá trị gia tăng 2%; khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa; xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng 01 năm kể từ ngày cấp;... là những chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2024.
Hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững (21/12/2023)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn cơ chế tổ chức thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025”.
Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (10/11/2023)
Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 82/2023/TT-BQP quy định điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Chính sách mới về tiền thuê đất, phí, tiền lương có hiệu lực từ tháng 11/2023 (30/10/2023)
Một số chính sách mới về tiền thuê đất, phí, tiền lương sẽ có hiệu lực từ tháng 11/2023.
Chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo (03/10/2023)
Nghị định số 73/2023/NĐ-CP quy định rõ các chính sách khuyến khích và biện pháp bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2023 (02/10/2023)
2 trường hợp ô tô thuộc diện phải triệu hồi; bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tối đa 100 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2023.
Tiêu chuẩn xét thăng hàm cấp tướng trước thời hạn (18/08/2023)
Nghị định số 57/2023/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành đã bổ sung thêm quy định về xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023 (03/08/2023)
Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã; tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng; quy định mới về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023.
Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2023 (30/06/2023)
Ngày 29/6/2023 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ 1/7/2023, tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 12,5% đến 20,8%.