Thông tin - Thông Báo
Thông báo về việc triển khai Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021 (02/03/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về việc thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021, Sở Nội vụ thông báo triển khai thực hiện kế hoạch và hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức năm 2021
Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh (14/01/2021)
Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh
Thông báo số 2828 ngày 25/12/2020 của UBND thành phố Tuy Hòa về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (25/12/2020)
Thông báo số 2828 ngày 25/12/2020 của UBND thành phố Tuy Hòa về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo số 2827 ngày 25/12/2020 của UBND thành phố Tuy Hòa về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (25/12/2020)
Thông báo số 2827 ngày 25/12/2020 của UBND thành phố Tuy Hòa về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên (04/12/2020)
Danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị Nhà nước tặng thưởng (12/10/2020)
Lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị Nhà nước tặng thưởng
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (24/09/2020)
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Kết quả xét chọn của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 (21/09/2020)
Kết quả xét chọn của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021