Thông tin - Thông Báo
Danh sách thí sinh tham gia dự Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh PY năm 2023 (24/05/2023)
Danh sách thí sinh tham gia dự Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh PY năm 2023
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và triệu tập thí sinh tham gia dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh PY năm 2023 (18/05/2023)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và triệu tập thí sinh tham gia dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh PY năm 2023
Kế hoạch đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên 2023 (26/04/2023)
Kế hoạch đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên 2023
Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (06/03/2023)
Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (06/03/2023)
Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì
Thông báo tuyển dụng và hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 (16/02/2023)
Thông báo tuyển dụng và hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023. (15/02/2023)
Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023.
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (17/01/2023)
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú
Lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (16/01/2023)
Lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050