Thông tin - Thông Báo
Thể lệ Cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2022 (08/11/2022)
Thể lệ Cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2022
lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương hạng Ba (07/09/2022)
lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương hạng Ba
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (05/09/2022)
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Về việc công khai kết quả xét tặng danh hiệu “ Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023 (31/08/2022)
Về việc công khai kết quả xét tặng danh hiệu “ Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023
Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh (24/08/2022)
Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh
Danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (26/07/2022)
Danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương hạng Ba (29/06/2022)
Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương hạng Ba