Thông tin - Thông Báo
Thông báo thay đổi mã định danh điện tử phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản Quốc gia (31/07/2023)
Thông báo thay đổi mã định danh điện tử phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản Quốc gia
Kết quả kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 và thời gian hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (07/07/2023)
Kết quả kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 và thời gian hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
Kết quả chấm phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 (30/06/2023)
Kết quả chấm phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
Danh sách thí sinh tham gia dự Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh PY năm 2023 (24/05/2023)
Danh sách thí sinh tham gia dự Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh PY năm 2023
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và triệu tập thí sinh tham gia dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh PY năm 2023 (18/05/2023)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và triệu tập thí sinh tham gia dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh PY năm 2023
Kế hoạch đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên 2023 (26/04/2023)
Kế hoạch đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên 2023
Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (06/03/2023)
Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (06/03/2023)
Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì
Thông báo tuyển dụng và hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 (16/02/2023)
Thông báo tuyển dụng và hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023