Thông tin - Thông Báo
Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (06/03/2023)
Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (06/03/2023)
Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì
Thông báo tuyển dụng và hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 (16/02/2023)
Thông báo tuyển dụng và hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023. (15/02/2023)
Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023.
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (17/01/2023)
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú
Lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (16/01/2023)
Lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thông báo Công bố công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình HĐND tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 (03/01/2023)
Thông báo Công bố công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình HĐND tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023
Thể lệ Cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2022 (08/11/2022)
Thể lệ Cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2022
lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương hạng Ba (07/09/2022)
lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương hạng Ba
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (05/09/2022)
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản