Thông tin - Thông Báo
Lấy ý kiến góp ý nhân dân về danh sách, bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú (25/08/2020)
Lấy ý kiến góp ý nhân dân về danh sách, bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú
Mời đơn vị tham gia tư vấn lập Đề cương dự toán chi tiết dự án: “Nâng cấp phần mềm Công báo điện tử tỉnh” (Lần 2) (03/08/2020)
Mời đơn vị tham gia tư vấn lập Đề cương dự toán chi tiết dự án: “Nâng cấp phần mềm Công báo điện tử tỉnh” (Lần 2)
Mời đơn vị tham gia tư vấn lập Đề cương dự toán chi tiết dự án: “Nâng cấp phần mềm Công báo điện tử tỉnh” (14/07/2020)
Mời đơn vị tham gia tư vấn lập Đề cương dự toán chi tiết dự án: “Nâng cấp phần mềm Công báo điện tử tỉnh”
Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh năm 2020 (23/06/2020)
Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh năm 2020
Chấp nhận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà hỗn hợp cao cấp tại 296 Trần Hưng Đạo, phường 6, thành phố Tuy Hòa (22/06/2020)
Chấp nhận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà hỗn hợp cao cấp tại 296 Trần Hưng Đạo, phường 6, thành phố Tuy Hòa