Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 (13/05/2024)
UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024. Theo đó, Phú Yên cần 199ha đất để xây dựng nhà ở. Tổng vốn đầu tư khoảng 19.328 tỷ đồng, trong đó, khoảng 2.153 tỷ đồng từ ngân sách, 8.765 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách và 8.410 tỷ đồng vốn huy động từ cộng đồng.
Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh (13/05/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp (08/05/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh (07/05/2024)
Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tuy nhiên, tình trạng chặt phá rừng, hủy hoại rừng vẫn còn xảy ra, nhất là thời gian gần đây, tình trạng người dân vào rừng đặc dụng Đèo Cả trái phép với mục đích tìm Trầm (Kỳ Nam) tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an ninh, xã hội và gia tăng nguy cơ cháy rừng, phá rừng tại địa phương.
Chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn (03/05/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Tấn Hổ tại cuộc họp đánh giá tình hình hạn hán, xâm nhập mặn; bàn giải pháp khắc phục trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy (27/04/2024)
UBND tỉnh vừa có Văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy trên toàn địa bàn tỉnh, nhất là dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày quốc tế Lao động 01/5, dịp cao điểm du lịch hè năm 2024.
Tập trung phối hợp tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi (25/04/2024)
UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi.
Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ và cao điểm mùa du lịch (24/04/2024)
UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch 2024.
Tăng cường thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính (24/04/2024)
Nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) và giám sát quá trình thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị.
Thúc đẩy du lịch phát triển toàn diện, nhanh và bền vững (19/04/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững theo Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.