Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Sông Hinh (14/09/2023)
UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Sông Hinh năm 2023.
Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định của Chính phủ (14/09/2023)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ.
Triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến (13/09/2023)
Theo thống kê của ngành nông nghiệp, trên địa bàn tỉnh đến nay có trên 931 nhà yến đang hoạt động. Nhưng hiện nay nghề này đang phải đối mặt với nạn săn bắt chim yến để giết thịt làm suy giảm đàn yến và ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng khai thác tổ yến trên toàn tỉnh; để ngăn chặn trình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến .
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản (13/09/2023)
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Kiểm tra thông tin báo chí phản ánh liên quan đến việc khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (13/09/2023)
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thông tin 03 bài báo đăng trên Báo Thanh tra, Báo Bảo vệ Pháp luật và Báo Công an Nhân dân liên quan đến công tác quản lý và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Triển khai biện pháp ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (12/09/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Yên”.
Tăng cường các giải pháp quản lý trật tự xây dựng các tháng cuối năm 2023 (12/09/2023)
UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 11/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện La Hiêng 2 năm 2023 (12/09/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện La Hiêng 2 năm 2023.
Kiểm tra báo chí phản ánh tình trạng cá chết hàng loạt ở hồ điều hòa Hồ Sơn (12/09/2023)
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giải quyết thông tin báo chí phản ánh liên quan tình trạng cá chết hàng loạt ở hồ điều hòa Hồ Sơn, thành phố Tuy Hòa.
Đến năm 2025, đạt 50% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số (08/09/2023)
Đó là một trong những mục tiêu đặt ra tại Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh vừa ban hành.