Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Xếp hạng 3 di tích cấp tỉnh (13/07/2021)
UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định xếp hạng 3 di tích cấp tỉnh trên địa bàn huyện Tuy An.
Tiếp tục triển khai thực hiện một số chính sách xã hội (09/07/2021)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh.
Khẩn trương báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh (09/07/2021)
UBND tỉnh vừa có văn bản giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Văn bản số 80/HĐND-VP ngày 05/7/2021.
Triển khai Nghị định của Chính phủ xây dựng Công an xã chính quy (08/07/2021)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.
Đề nghị hỗ trợ 20.000 lít thuốc sát trùng Benkocid phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò (08/07/2021)
Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh viêm da nổi cục và các dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò (tại Công điện 631/CĐ-TTg ngày 17/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ). UBND tỉnh đã chủ động cấp 18.000 lít thuốc sát trùng để tiêu độc môi trường chăn nuôi. Tuy nhiên, từ ngày 13/6/2021 trên địa bàn tỉnh xảy ra bệnh viêm da nổi cục, đến nay đã xuất hiện và gây bệnh tại 34 thôn, 11 xã thuộc 2 địa phương: Huyện Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu, với tổng số bò mắc bệnh là 168 con/122 hộ/34 thôn/13.545 con tổng đàn nguy cơ (Đồng Xuân 66 con/60 hộ/26 thôn; Sông Cầu 102 con/62 hộ/8 thôn), trong đó chết 02 con và dự đoán dịch bệnh này sẽ tiếp tục lây lan trên diện rộng. Theo đó các địa phương này đã công bố dịch theo quy định.
Giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến (06/07/2021)
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến.
Đảm bảo lưu thông thông suốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT (06/07/2021)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo lưu thông thông suốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
Khai thác cát vượt ngoài ranh giới cho phép bị phạt 170 triệu đồng (06/07/2021)
Ngày 6/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Huy Phú (trụ sở tại thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) với số tiền 170 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021 (06/07/2021)
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
Tạo điều kiện cho đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh (05/07/2021)
Để tạo điều kiện cho các đoàn công tác hoạt động hiệu quả, giúp tỉnh sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn, UBND tỉnh vừa có Văn bản yêu cầu các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, tạo điều kiện cho đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả, giúp tỉnh sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn.