Hoàn thành mô hình nông thôn mới tại 11 xã điểm vào năm 2014
Tin trong nước
Hoàn thành mô hình nông thôn mới tại 11 xã điểm vào năm 2014 (12/03/2013)
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương tích cực chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn để cơ bản hoàn thành mô hình nông thôn mới tại 11 xã điểm vào năm 2014.

 kiến trên được Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đưa ra tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chiều 11/3.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương, lãnh đạo 11 tỉnh, thành phố có các xã thí điểm tiếp tục ưu tiên đầu tư, chỉ đạo thực hiện để sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại một cách bền vững.

Do đặc thù 11 xã có xuất phát điểm và điều kiện cụ thể rất khác khau, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị cần có sự phân loại, đánh giá kỹ lưỡng, từ đó xác định rõ mục tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể của từng xã trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới chưa hoàn thành.

Về kinh phí, Ban Chỉ đạo và các địa phương cần rà soát lại cụ thể nhu cầu vốn để ưu tiên bố trí trên cơ sở cân đối nguồn lực.

Ngày 30/12/2008, Ban Bí thư đã ban hành Quyết định số 205-QĐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo thí điểm chương trình xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ đạo đã xây dựng đề án 11 xã được chọn thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới gồm: Thanh Chăn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Tân Thịnh (Lạng Giang - Bắc Giang), Hải Đường (Hải Hậu - Nam Định), Gia Phổ (Hương Khê - Hà Tĩnh), Tam Phước (Phú Ninh - Quảng Nam), Tân Hội (Đức Trọng - Lâm Đồng), Tân Lập (Đồng Phú - Bình Phước), Định Hòa (Gò Quao - Kiên Giang), Mỹ Long Nam (Cầu Ngang - Trà Vinh), Tân Thông Hội (Củ Chi - TP Hồ Chí Minh) và Thụy Hương (Chương Mỹ - Hà Nội).

Trong chỉ đạo thực hiện, Phó Thủ tướng đề nghị cần tiến hành sơ kết định kỳ để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, từ đó có giải pháp tháo gỡ phù hợp. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công tích cực đi khảo sát cụ thể để nắm rõ tình hình của địa phương.

Tính đến cuối năm 2012, đã có 2 xã (Tân Hội - Lâm Đồng; Tân Thông Hội - TP Hồ Chí Minh) công bố đạđủ 19 tiêu chí nông thôn mới. Nếu căn cứ trên các tiêu chí sửa đổi ban hành theo Quyết định 342/ QĐ-TTg thì số xã đạt 19/19 tiêu chí đạt khoảng 6/11 xã. Các xã còn lại đều đạt từ 16 đến 18 tiêu chí. Riêng 2 xã khó khăn là Hải Đường - Nam Định và Thanh Chăn – Điện Biên đạt 11 - 14 tiêu chí.

Từ thực tiễn triển khai ở 11 xã điểm đã giúp cho Ban chỉ đạo Trung ương, các Bộ, ngành, địa phương rút ra những bài học về mô hình, phương thức, cách thức triển khai thực hiện. Từ đó, tiến hành điều chỉnh Bộ tiêu chí Quốc gia Nông thôn mới, ban hành thông tư hướng dẫn sử dụng ngân sách cấp xã, quy chế quản lý và lồng ghép các nguồn vốn, cơ chế đặc thù về quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển… làm cơ sở để thực hiện trên toàn quốc. Bản thân các xã điểm cũng trở thành địa chỉ để các địa phương trên cả nước đến thăm quan, khảo sát, học hỏi mô hình.

Bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, tại 11 xã điểm vẫn còn hạn chế về cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, chưa thực sự bền vững, kết quả về sản xuất, thu nhập, văn hóa, xã hội, môi trường còn chưa thật vững chắc. Sản xuất vẫn chủ yếu là sản xuất nhỏ, lao động nông nghiệp còn chiếm tỉ trọng lớn, đời sống nhân dân được nâng lên nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, đời sống văn hóa còn thấp.

 

(Theo chinhphu.vn)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: