Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023
Trả lời công dân
Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023 (03/04/2023)
UBND tỉnh vừa có Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Tạ Anh Tuấn tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023.

Quang cảnh buổi tiếp dân định kỳ tháng 3/2023

Trước đó, ngày 28/3/2023, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Tạ Anh Tuấn đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023 theo quy định pháp luật. Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp tiếp 05 lượt công dân. Sau khi nghe nội dung trình bày của từng công dân và ý kiến của lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự, Chủ tịch UBND tỉnh - Tạ Anh Tuấn có ý kiến kết luận, chỉ đạo đối với từng trường hợp công dân cụ thể như sau:

1. Trường hợp ông Đặng Thanh Bình, trú tại thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đăng ký các nội dung sau:

Nội dung 1: Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo dứt điểm vụ việc xây dựng sai phép (Khách sạn Kim Ngọc Khánh; Khách sạn Hồng Hà) đã nhiều năm UBND thành phố Tuy Hòa né tránh, không xử lý.

Nội dung 2: Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ cá nhân, công chức, viên chức nào đưa thông tin không đúng sự thật để Báo Pháp luật Việt Nam TV đăng tin vào ngày 07/12/2022 gây mất uy tín, danh dự, tổn hại đến tinh thần, sức khỏe của ông Bình.

Nội dung 3: Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Xây dựng trả lời dứt điểm việc Công ty Huy Thiên Phú (viết tắt) có hành vi xây dựng trái pháp luật cụm sản xuất tại thôn Phú Thạnh, huyện Tuy An năm 2019 hơn 4000m2 xây dựng trên đất rừng. Tuy nhiên, đến nay lãnh đạo Sở Xây dựng hợp thức hóa công trình này.

Đối với nội dung 1: Tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo UBND thành phố Tuy Hòa báo cáo v việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng sai quy định của Khách sạn Kim Ngọc Khánh; Khách sạn Hồng Hà và biện pháp khắc phục theo Kết luận số 177-KL/TU ngày 14/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hiện nay trên địa bàn thành phố còn nhiều công trình xây dựng sai quy định. Do đó, giao UBND thành phố Tuy Hòa kiểm tra, rà soát tổng thể các công trình xây dựng trên thành phố Tuy Hòa (trong đó có Khách sạn Kim Ngọc Khánh; Khách sạn Hồng Hà). Đối với những công trình xây dựng không đúng quy định thì phải có phương án xử lý cụ thể theo đúng quy định pháp luật; có văn bản thông tin cho công dân biết và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/4/2023.

Đối với nội dung 2: Về nội dung này, lãnh đạo UBND thành phố Tuy Hòa và đại diện lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông trả lời và hướng dẫn cụ thể về nội dung phản ánh, kiến nghị nêu trên của ông Đặng Thanh Bình. Đề nghị ông Đặng Thanh Bình liên hệ Báo Pháp luật Việt Nam để yêu cầu làm rõ về những thông tin nào ông cho là không đúng sự thật, có văn bản trả lời cụ thể, rõ ràng cho ông theo đúng quy định pháp luật.

Mặt khác, giao UBND thành phố Tuy Hòa chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và giải quyết theo thẩm quyền về nội dung phản ánh nêu trên của ông Đặng Thanh Bình; có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/4/2023.

Đối với nội dung 3: Về nội dung này, lãnh đạo Sở Xây dựng đã trả lời cụ thể, rõ ràng về nội dung phản ánh, kiến nghị của ông Đặng Thanh Bình tại Công văn số 2427/SXD-TTr ngày 15/12/2022 và Công văn số 268/SXD-TTr ngày 23/02/2023 của Sở Xây dựng. Đồng thời, lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã kết luận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01 và tháng 02/2023 (Thông báo số 39/TB-UBND ngày 21/02/2023 và Thông báo số 50/TB-UBND ngày 01/3/2023).

2. Trường hợp ông Lê Đức Hiên (được bà Võ Thị Diềm ủy quyền), trú tại khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, đăng ký nội dung: Yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo UBND thị xã Đông Hòa phải thực hiện Bản án số 02/2016/HC-PT ngày 02/6/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên.

Tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo UBND thị xã Đông Hòa đã có trả lời về việc thi hành Bản án số 02/2016/HC-PT ngày 02/6/2016 của TAND tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, ông Lê Đức Hiên không đồng ý và tiếp tục yêu cầu giải quyết, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, UBND thị xã Đông Hòa và các cơ quan liên quan rà soát vụ việc của ông Lê Đức Hiên; có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh và tham mưu đề xuất UBND tỉnh hướng trả lời cho ông Lê Đức Hiên (được bà Võ Thị Diềm ủy quyền) đảm bảo đúng quy định pháp luật. Thời gian hoàn thành trong Quý II/2023.

3. Trường hợp Huỳnh Thị Kim Anh (được bà Phạm Thị Chiêu ủy quyền), địa chỉ số 28 Nguyễn Trãi, Phường 4, thành phố Tuy Hòa, đăng ký nội dung: Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường sớm có hướng dẫn để Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tuy Hòa giải quyết nhanh chóng, dứt điểm hồ sơ tách thửa của bà Chiêu, vì bà Phạm Thị Chiêu nay đã lớn tuổi, có nguyện vọng tách thửa để chuyn nhượng có tiền chữa bệnh và lo tuổi già.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu cụ thể hồ sơ đề nghị của bà Huỳnh Thị Kim Anh (được bà Phạm Thị Chiêu ủy quyền) xem xét, chỉ đạo giải quyết; có văn bản thông tin cho công dân biết và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/4/2023.

4. Trường hợp ông Nguyễn Tấn An, trú tại thôn Phú Thạch, xã An Chấn, huyện Tuy An, đăng ký nội dung: Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo UBND huyện Tuy An xem xét, giải quyết hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông tại thửa đất hiện nay gia đình ông đang ở do nhà nước cấp hoán đổi từ thửa đất số 658, tờ Bản đồ số 06, diện tích 120m2 Giấy chứng nhận số C 419004, Quyển số 04 do UBND huyện Tuy An cấp ngày 31/10/1997.

Ghi nhận nội dung đề nghị của ông Nguyễn Tấn An, giao UBND huyện Tuy An chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ đề nghị của ông Nguyễn Tấn An và các trường hợp tương tự khác, xem xét giải quyết theo đúng quy định pháp luật; có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/4/2023.

5. Trường hợp ông Đoàn Văn Thư, trú tại thôn Buôn Trinh, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, nội dung đăng ký: Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông đối với thửa đất tọa lạc tại thôn Buôn Trinh, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh.

Về nội dung đề nghị của ông Đoàn Văn Thư đã được UBND huyện Sông Hinh xem xét, giải quyết và trả lời. Tuy nhiên, tại buổi tiếp công dân hôm nay, ông Đoàn Văn Thư vẫn không đồng ý và tiếp tục yêu cầu xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông. Để giải quyết dứt điểm, giao UBND huyện Sông Hinh kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ đề nghị của ông Đoàn Văn Thư, xem xét giải quyết thấu tình đạt lý theo đúng quy định pháp luật; có văn bản trả lời dứt điểm cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/4/2023.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: