Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Tạ Anh Tuấn tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 1/2023
Trả lời công dân
Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Tạ Anh Tuấn tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 1/2023 (23/02/2023)
UBND tỉnh vừa có Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Tạ Anh Tuấn tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 1/2023. Trước đó, ngày 14/02/2023, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hồ Thị Nguyên Thảo chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 01/2023 theo quy định pháp luật.

Đối với lịch tiếp buổi sáng, sau khi nghe nội dung trình bày của từng công dân và ý kiến của lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương tham dự buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hồ Thị Nguyên Thảo có ý kiến kết luận, chỉ đạo đối với các trường hợp công dân cụ thể như sau:

1. Trường hợp ông Đặng Thanh Bình, địa chỉ thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, thành phố Hòa, tỉnh Phú Yên, đăng ký các nội dung kiến nghị, phản ánh như sau:

Nội dung 1: Vụ việc khai thác khoáng sản trái pháp luật tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa hơn 02 năm (tại khu vực gần Công ty 1.5) nhiều văn bản của thành phố chỉ đạo nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Nội dung 2: Quyết định số 25 về xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng ngày 16/11/2021 đến nay, nhiều lần kiến nghị xử lý vẫn chưa xử lý dứt điểm hành vi xây dựng khu sản xuất vật liệu xây dựng, tổng diện tích khoảng hơn 4.000m2 xây dựng trái quy định mà Công ty Huy Thiên Phú (viết tắt) gây ra và chưa có biện pháp khắc phục hậu quả trả lại tình trạng ban đầu sử dụng đất.

Nội dung 3: Kiến nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, làm rõ trách nhiệm của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường khi tiếp công dân không ghi vào sổ tiếp công dân, nhiều lần công dân đến liên hệ, gọi điện thoại phản ánh các vụ việc đều trả lời lên lãnh đạo.

Nội dung 4: Kiến nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý Công ty Huy Phú (viết tắt) có hoạt động khai thác mỏ cát tại xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, vào năm 2021 tại mỏ cát vàng có xuất bán cho nhiều đơn vị với khối lượng hơn 50.000m3, tuy nhiên qua tìm hiểu thì đơn vị này 01 năm theo giấy phép khai thác khối lượng chỉ 10.000 m3/1 năm, vậy Công ty này đã kê khai với cơ quan quản lý khoáng sản như thế nào, kê khai với cơ quan quản lý thuế như thế nào.

Nội dung 5: Kiến nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ, trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm những đối tượng có liên quan đến việc đưa tài sản nhà nước (đấu khu phía Bắc đường Trần Phú ra đấu giá, phiên đấu giá thành), tuy nhiên UBND tỉnh không ra quyết định đơn vị trúng đấu giá, kết quả như thế nào xin thông báo bằng văn bản cho công dân được biết.

Nội dung 6: Kiến nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ về việc Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời với công dân về phản ánh của công dân liên quan đến mỏ cát Công ty Huy Phú (viết tắt) tại xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa. Tổ chức khai thác bằng nhiều tàu hút cát công suất lớn (trên 03 tàu), thì Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời trong giấy phép không cấm tàu hút cát và không cấm số lượng tàu. Quá trình quan sát công dân thấy 01 năm chỉ được phép khai thác 10.000m3 như vậy có biểu hiện gì trong quản lý.

Nội dung 7: Kiến nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý dứt điểm vụ việc khai thác khoáng sản trái pháp luật khoảng 10.000m3 tại Miếu cổ, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, đã nhiều năm chưa xử lý và có thông báo trả lời cho công dân biết. 

- Đối với nội dung 1: Giao UBND thành phố Tuy Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra lại việc xử lý các trường hợp vi phạm theo phản ánh của ông Đặng Thanh Bình để đảm bảo việc xử lý vi phạm hành chính được thực hiện nghiêm; có văn bản phản hồi cho ông Đặng Thanh Bình được biết và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 20/3/2023.

- Đối với nội dung 2: Tại buổi tiếp công dân hôm nay, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã trả lời cụ thể, chi tiết, rõ ràng đối với kiến nghị, phản ánh của ông Đặng Thanh tại Công văn số 2427/SXD-TTr ngày 15/12/2022 về việc trả lời nội dung phản ánh, kiến nghị của ông Đặng Thanh Bình đối với dự án Cụm sản xuất vật liệu xây dựng Huy Thiên Phú. Trường hợp ông Đặng Thanh Bình tiếp tục không đồng ý các nội dung trả lời của Sở Xây dựng thì đề nghị ông Đặng Thanh Bình có đơn nêu cụ thể, rõ ràng (không nêu chung chung) ông không đồng ý nội dung nào, vấn đề nào của văn bản trả lời nêu trên, có chỉ dẫn căn cứ cụ thể, gửi đến Sở Xây dựng để tiếp tục làm rõ những nội dung, vấn đề và lý do mà ông Đặng Thanh Bình không đồng ý hoặc thắc mắc để được trả lời rõ ràng, đầy đủ, dứt điểm.

- Đối với nội dung 3 và nội dung 6: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, nắm lại cụ thể vấn đề theo phản ánh của ông Đặng Thanh Bình và có văn bản trả lời cho công dân biết. Thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 20/3/2023.

- Đối với nội dung 4: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục thuế tỉnh kiểm tra, rà soát làm rõ đối với việc kê khai thuế của Công ty Huy Phú theo nội dung kiến nghị, phản ánh của ông Đặng Thanh Bình. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát lại việc khai thác khoáng sản của Công ty Huy Phú theo thông tin phản ánh của công dân. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2023.

- Đối với nội dung 5: Tại buổi tiếp công dân hôm nay, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã trả lời ông Đặng Thanh Bình cụ thể, hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo hoàn tất các thủ tục liên quan để tổ chức việc bán đấu giá lại.

- Đối với nội dung 7: Theo báo cáo của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thì đối với việc khai thác khoáng sản (đất) trái phép tại Miếu Cổ Hòa Quang Bắc (khoảng 100.000m3) của Công ty xây dựng số 7 đã bị xử phạt vi phạm hành chính, Công ty đã thực hiện xong nộp phạt nghiêm túc. Để công dân không tiếp tục phản ánh, kiến nghị về vấn đề này tại các buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh, giao Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời cho ông Đặng Thanh Bình; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 20/3/2023.

2. Trường hợp ông Quách Anh Tuấn, địa chỉ tại số 23/8 Ngô Quyền, phường 4, thành phố Tuy Hoà, trình bày nội dung: Không đồng ý với Công văn số 117/CNVPĐKĐĐ ngày 10/02/2023 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tuy Hoà về việc trả lời đơn đề ngày 11/01/2023 của ông Quách Anh Tuấn. Khiếu nại việc UBND thành phố Tuy Hoà cấp GCNQSDĐ số phát hành PC726886 ký cấp ngày 29/11/2010 cho vợ chồng ông Quách Phú Hải và bà Dương Thị Thu Thanh (vợ chồng em ông Quách Anh Tuấn), do Giấy chứng nhận này đã cấp chồng lên diện tích 77,43mđất, thửa số 271, tờ bản đồ D4-IV-A-d thuộc QSDĐ của vợ chồng ông Quách Thiên Duyến và bà Đỗ Thị Bơi (cha mẹ ông Quách Anh Tuấn đã mất năm 2017 và 2019) đã được UBND tỉnh Phú Yên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở có số 3901042524 ký cấp ngày 01/12/2004. Yêu cầu huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành PC726886 ký cấp ngày 29/11/2010 đã cấp cho vợ chồng ông Quách Phú Hải và bà Dương Thị Thu Thanh và trả lại diện tích 77,43mđất cho vợ chồng ông Quách Thiên Duyến và bà Đỗ Thị Bơi.

Về nội dung này, theo báo cáo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa về thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022 (Thông báo số 21/TB-UBND ngày 19/01/2023), UBND thành phố Tuy Hoà đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tuy Hòa kiểm tra, rà soát trường hợp của ông Quách Anh Tuấn. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tuy Hòa đã tiến hành kiểm tra, rà soát và có Công bản số 117/CNVPĐKĐĐ ngày 11/01/2023 trả lời cụ thể về hồ sơ, mã số hồ sơ rõ ràng cho ông Quách Anh Tuấn. Tuy nhiên, ông Tuấn vẫn không đồng ý nhưng chưa nêu cụ thể nội dung mà ông cho rằng là không đúng. Do đó, đề nghị ông Quách Anh Tuấn có đơn nêu cụ thể, rõ ràng (không nêu chung chung) ông không đồng ý nội dung nào, vấn đề nào của văn bản trả lời nêu trên, có kèm theo căn cứ cụ thể gửi đến UBND thành phố Tuy Hòa xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Giao UBND thành phố Tuy Hòa sau khi tiếp nhận đơn của ông Quách Anh Tuấn, tổ chức buổi làm việc với ông Quách Anh Tuấn để xem xét, giải quyết, giải thích, hướng dẫn, trả lời cụ thể; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2023.

3. Trường hợp ông Nguyễn Chín, trú tại thôn Định Thành, xã Hoà Định Đông, huyện Phú Hoà, trình bày nội dung: Ông Nguyễn Chín đã có đơn khiếu nại gửi UBND huyện Phú Hòa, khiếu nại UBND huyện Phú Hoà không đồng ý giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đủ 973m2 toạ lạc tại thôn Định Thành, xã Hoà Định Đông, huyện Phú Hoà mà chỉ đồng ý giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 250m2/973m2 nêu trên (số diện tích đất còn lại mà UBND huyện Phú Hoà không đồng ý giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông nhưng không ghi rõ là loại đất gì và gia đình ông có được quyền sử dụng hay không). Đồng thời, trong tổng số 250m2 đất ở mà UBND huyện Phú Hoà đồng ý giải quyết cấp Giấy chứng nhận cho gia đình ông lại xác định 43m2/250m2 là đất quy hoạch giao thông (trong khi đó trên diện tích đất này đang tồn tại công trình nhà ở của gia đình ông) ông không đồng ý. Ông yêu cầu giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đủ đối với 973m2 đất nêu trên (trong đó phải xác định rõ là loại đất gì) cho gia đình ông.

Giao UBND huyện Phú Hòa xem xét, giải quyết nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Chín theo đúng quy định pháp luật.

4. Trường hợp ông Nguyễn Đức Phú (được bà Võ Thị Nở uỷ quyền), địa chỉ số 21/1 Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hoà, trình bày nội dung: Khiếu nại việc UBND thành phố Tuy Hoà chưa giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2150,6m2 đất, toạ lạc tại khu phố 2, phường 2, thành phố Tuy Hoà cho bà Võ Thị Nở -mẹ ông Nguyễn Đức Phú (hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên bà Võ Thị Nở đã nộp tại Bộ phận một cửa của thành phố Tuy Hoà vào ngày 20/01/2020). Yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Tuy Hoà giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên cho bà Võ Thị Nở đúng quy định pháp luật.

Yêu cầu UBND thành phố Tuy Hòa thực hiện nghiêm Thông báo số 491-TB/VPTU ngày 11/01/2023 về ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ tiếp công dân tháng 01/2023, căn cứ hồ sơ hiện có sớm xem xét giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Võ Thị Nở theo đúng quy định pháp luật, tránh tình trạng công dân tiếp tục đi lại nhiều lần đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh yên cầu giải quyết; có văn bản thông tin cho công dân biết và báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh trước ngày 20/3/2023.

Đối với lịch tiếp buổi chiều, sau khi nghe nội dung trình bày của từng công dân và ý kiến của lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương tham dự buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận, chỉ đạo đối với các trường hợp công dân cụ thể như sau:

1. Trường hợp bà Nguyễn Thị Hẳn, trú tại khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, trình bày các nội dung: Không đồng ý với Công văn số 1049-CV/BNCTU ngày 05/10/2022 của Ban Nội chính về việc trả lời đơn công dân. Yêu cầu thi hành Kết luận số 12-KL/KT ngày 31/10/2001 của UBKT Tỉnh ủy về việc tố cáo ông Lương Thúc Quý (đã chết) - Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hiệp Trung (nay là phường Hòa Hiệp Trung) lợi dụng chức quyền lấn chiếm 2.060m2 đất công cạnh UBND phường Hòa Hiệp Trung (nội dung 1); Đề nghị xử lý người đã ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Lương Thị Thanh Điểm tại thửa đất số 280, tờ bản đồ số 19 -A, diện tích 2780m2 loại đất trồng cây lâu năm không đúng mục đích nhưng đến nay lại được chuyển mục đích thành đất ở phù hợp quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất (nội dung 2).

Yêu cầu UBND thị xã Đông Hòa trực tiếp làm việc với bà Nguyễn Thị Hẳn trong tuần tới để xem xét giải quyết, trả lời cụ thể các nội dung phản ánh, kiến nghị của bà Hẳn.

2. Trường hợp bà Lê Thị Mỹ Hiền, địa chỉ số 01/3 Phan Bội Châu, phường 1, thành phố Tuy Hoà, trình bày các nội dung:

Nội dung 1: Đề nghị được gặp Chủ tịch yêu cầu giải quyết đơn tiếp công dân từ tháng 10,11,12/2022 và 01/2023 về việc tố cáo ông Tô Phương Bắc - Chủ tịch  huyện đã ra 03 quyết định sai về trình tự giải quyết khiếu nại (QĐ số 1871 ngày 05/8/2020, QĐ số 1821 ngày 20/01/2021, QĐ số 515 ngày 15/3/2021) thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ trả lời sai lệch nguồn gốc đất, thông tin tài liệu chứng cứ, bản đồ quy hoạch, kế hoạch thửa 1245; Ông Nguyễn Mạnh Sơn-Chủ tịch UBND xã đã tạo Biên bản giả, chữ ký giả và tự tạo Bản đồ thửa 1125 là đất thuỷ lợi và trả lời là sông suối để thoát nước cho các hộ dân là vi phạm khoản 1, 8, 9, 10 Điều 12 và Điều 206, 207, 208 của Luật Đất đai năm 2013.

Nội dung 2: Tố cáo Tổ xác minh của Thanh tra tỉnh Phú Yên (ông Nguyễn Đức Nguyên, ông Đoàn Ngọc Lâm) và ông Nguyễn Mạnh Sơn - Chủ tịch UBND xã Sơn Hà, ông Ngô Công Thế - Công chức Địa chính liên quan đến việc lập biên bản kiểm tra thực địa ngày 30/12/2020.

Nội dung 3: Khiếu nại không thống nhất với nội dung Biên bản đối thoại ngày 01/3/2022 của UBND huyện Sơn Hoà.

Liên quan các nội dung bà Lê Thị Mỹ Hiền nêu trên thì theo Thông báo số 156-TB/BNCTU ngày 10/02/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy: Hiện nay Ban Nội chính Tỉnh ủy đang tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác tiếp công dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh. Sau khi thành lập, Đoàn giám sát sẽ tiến hành giám sát các trường hợp công dân khiếu kiện liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện Sơn Hòa; thực hiện trong tháng 3/2023. Do đó, đề nghị bà Lê Thị Mỹ Hiên chờ kết quả.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: