Triển khai kết luận và chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ tiếp công dân trực tuyến tháng 5/2022
Trả lời công dân
Triển khai kết luận và chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ tiếp công dân trực tuyến tháng 5/2022 (06/06/2022)
UBND tỉnh vừa có văn bản giao các sở, ban, ngành, địa phương triển khai kết luận và chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ tiếp công dân trực tuyến tháng 5/2022 theo Thông báo số 308-TB/VPTU ngày 10/5/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy đối với nội dung phản ánh (số 4) của ông Đặng Thanh Bình tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại tính phù hợp, đảm bảo theo quy định và nội dung phản ánh của ông Đặng Thanh Bình đối với Trạm trộn bê tông có vị trí tiếp giáp đường Hùng Vương - đường sắt; kịp thời phát hiện, báo cáo cấp thẩm quyền xử lý nghiêm trường hợp vi phạm (nếu có); báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh kết quả thực hiện và trả lời công dân biết. Thời gian thực hiện hoàn thành trong tháng 6/2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khoáng sản theo Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh); Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 16/12/2015 về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3091/UBND-ĐTXD ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, kiểm tra, rà soát lại tính phù hợp, đảm bảo theo quy định theo nội dung phản ánh của ông Đặng Thanh Bình đối với Trạm trộn bê tông đường Nguyễn Tất Thành (xã Bình Kiến). - Kiểm tra nội dung phản ánh của ông Đặng Thanh Bình liên quan đến nguồn gốc khoáng sản (cát) phục vụ Trạm trộn Bê tông đầu đường Hùng Vương - đường sắt và Trạm trộn bê tông thương phẩm đường Nguyễn Tất Thành. Kiểm tra nội dung phản ánh của ông Đặng Thanh Bình về việc tập kết cát tại 03 địa điểm: (1) Đường Nguyễn Tất Thành, (2) đường Hùng Vương - đường sắt; (3) thị xã Sông Cầu. Kịp thời phát hiện, theo thẩm quyền xử lý nghiêm trường hợp vi phạm (nếu có); báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh kết quả thực hiện và trả lời công dân biết về các nội dung nêu trên, hoàn thành trong tháng 6/2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tuy An theo chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra nội dung phản ánh của ông Đặng Thanh Bình đối với cụm sản xuất của Công ty Huy Thiên Phú tại thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh kết quả thực hiện và trả lời công dân biết. Thời gian thực hiện hoàn thành trong tháng 6/2022.

 UBND thành phố Tuy Hòa kiểm tra nội dung phản ánh của ông Đặng Thanh Bình về nội dung liên quan việc trồng cây xanh đô thị thành phố Tuy Hòa do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên thi công và việc Công ty Đất Xanh Miền Trung (đường Hùng Vương) tự ý nhổ cây xanh đô thị; kịp thời phát hiện, theo thẩm quyền xử lý nghiêm trường hợp vi phạm (nếu có); báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh kết quả thực hiện và trả lời công dân biết về các nội dung nêu trên, hoàn thành trong tháng 6/2022.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, xây dựng, môi trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp tục tổ chức quán triệt, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã thực hiện nghiêm Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; không để tái diễn tình trạng khai thác khoáng sản không phép, trái phép trên địa bàn mà chậm phát hiện, xử lý. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản không phép, trái phép trên địa bàn quản lý theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 17 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 3 29/11/2016 của Chính phủ. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về các quy định của pháp luật về khoáng sản, đặc biệt là trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Đẩy mạnh việc kiểm tra và kiên quyết xử lý (hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý) kịp thời việc khai thác khoáng sản không phép trên địa bàn.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: