Tiếp công dân phục vụ Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão
Trả lời công dân
Tiếp công dân phục vụ Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão (26/12/2022)
Nhằm đảm bảo cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, vượt cấp lên các cơ quan Trung ương trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tiếp công dân phục vụ Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão.

UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và đại diện các cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; làm tốt công tác tuyên truyền vận động và tổ chức đối thoại để công dân hiểu và thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Theo dõi nắm tình hình khiếu kiện của công dân Phú Yên tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để chủ động phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý, không để xảy ra diễn biến phức tạp.

Ban Tiếp công dân cấp tỉnh tổ chức tốt công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh thường trực tiếp công dân. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh trước và trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời đối với những đơn vị không thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để công dân địa phương mình lên tỉnh và ra Trung ương khiếu kiện vượt cấp. Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo tại địa phương, chủ động, nắm bắt kịp thời tình hình công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bức xúc để chủ động phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và Thanh tra tỉnh thông tin kịp thời để phương án xử lý đúng quy định pháp luật; phải bố trí phương tiện và trực tiếp đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh và Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đưa công dân trở về địa phương (nếu có). Tạm dừng việc cưỡng chế những vụ việc phức tạp, bức xúc; vụ việc có thể xảy ra tình hình khiếu kiện đông người trước, trong và sau thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão (nếu có ở địa phương). Tập trung giải quyết các vụ việc mới phát sinh, rà soát, đối thoại giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài không để công dân khiếu kiện vượt cấp; đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, chưa giải quyết được cần chủ động phối hợp các ngành chức năng thống nhất hướng giải quyết, đồng thời, gặp gỡ người khiếu nại, tố cáo giải thích, vận động, trả lời công khai, kịp thời cho người dân biết.

Công an tỉnh chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, rà soát, nắm bắt tình hình diễn biến khiếu kiện ở các địa phương, thông báo kịp thời cho Chủ tịch UBND cấp huyện và Ban Tiếp công dân tỉnh chủ động để giải quyết.  Phối hợp với các ngành, địa phương, có phương án xử lý việc khiếu kiện đông người, không để công dân hoặc các đoàn khiếu kiện đông người đến nhà riêng các đồng chí lãnh đạo tỉnh; trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể tỉnh.

Các sở, ban, ngành Tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, các vụ việc được Chủ tịch UBND tỉnh giao; thường xuyên phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tiếp công dân và giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: