Thụ lý giải quyết đơn khiếu nại lần hai của ông Trần Hồng
Trả lời công dân
Thụ lý giải quyết đơn khiếu nại lần hai của ông Trần Hồng (24/02/2020)
UBND tỉnh vừa có Thông báo thụ lý giải quyết đơn khiếu nại lần hai của ông Trần Hồng, trú tại Khu phố Chí Đức, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An.

Theo đó, UBND tỉnh nhận đơn khiếu nại đề ngày 10/02/2020 của ông Trần Hồng khiếu nại Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tuy An về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Hồng (lần đầu).

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại; căn cứ Luật khiếu nại năm 2011, xét thấy đơn khiếu nại của ông Trần Hồng đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. Đơn khiếu nại nêu trên của ông đã được Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý kể từ ngày 20/02/2020 và giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, xác minh theo quy định.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: