Thông báo đăng ký tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh
Trả lời công dân
Thông báo đăng ký tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh (09/06/2023)
UBND tỉnh vừa có Thông báo về việc đăng ký tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, thời gian thực hiện đăng ký tiếp từ ngày Từ 12/6/2023 đến hết ngày 21/6/2023. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023 đối với những trường hợp đã thực hiện đăng ký trước theo thời gian nêu trên.

Địa điểm thực hiện đăng ký tiếp: Công dân đến tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh số 02 Phan Lưu Thanh, Phường 7, thành phố Tuy Hòa để thực hiện việc đăng ký tiếp công dân.

Hồ sơ đăng ký tiếp, gồm: Phiếu đăng ký tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnhĐơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Giấy ủy quyền khiếu nại (nếu là người được ủy quyền thực hiện việc khiếu nại); Văn bản cử người đại diện (nếu là người được cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại khi có nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung); Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; các tài liệu khác có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có).

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: