Thời gian đăng ký tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023
Trả lời công dân
Thời gian đăng ký tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023 (08/09/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành thông báo về thời gian, địa điểm và hồ sơ đăng ký tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, thời gian thực hiện đăng ký tiếp công dân từ ngày 11/9/2023 đến hết ngày 20/9/2023. Trong đó lưu ý, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ xem xét tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023 đối với những trường hợp đã thực hiện đăng ký trước theo thời gian nêu trên.

Địa điểm thực hiện việc đăng ký tiếp công dân là tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, địa chỉ: 02 Phan Lưu Thanh, Phường 7, thành phố Tuy Hòa.

Hồ sơ đăng ký tiếp, gồm: Phiếu đăng ký tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh; đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định; giấy ủy quyền khiếu nại (nếu là người được ủy quyền thực hiện việc khiếu nại); văn bản cử người đại diện (nếu là người được cử đại diện để trình bày  nội dung khiếu nại khi có nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung); Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, các tài liệu có liên quan (trường hợp khiếu nại lần hai) và các tài liệu khác có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: