Thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ trực tuyến tháng 8/2022
Trả lời công dân
Thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ trực tuyến tháng 8/2022 (25/08/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 202/TB-UBND ngày 25/8 về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ trực tuyến tháng 8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ trực tuyến của Chủ tịch UBND tỉnh và Lịch tiếp công dân định kỳ đã được công khai, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ trực tuyến vào ngày 28 hàng tháng. Tuy nhiên, ngày 28/8/2022 trùng vào ngày Chủ nhật. Do đó, lịch tiếp công dân định kỳ trực tuyến tháng 8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh được bố trí tổ chức vào ngày 29/8/2022 (thứ Hai).

UBND tỉnh đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị thông báo để công dân biết.

  Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: