Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Trả lời công dân
Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (02/06/2023)
Để đảm bảo cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, vượt cấp lên các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn Kỳ họp; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp để chủ động hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết.Theo dõi nắm tình hình khiếu kiện của công dân Phú Yên tại trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để chủ động phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý. Tiếp tục rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài; tập trung lực lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đã có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.Phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và đại diện các cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; làm tốt công tác tuyên truyền vận động và tổ chức đối thoại để công dân hiểu và thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức tốt công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng thời,thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; UBND tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID - 19. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh thường trực tiếp công dân phục vụKỳ họp.Khi có công dân tập trung đông người lên tỉnh và Trung ương khiếu kiện phảibáo cáo ngay với Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời, thông báo Chủ tịch UBND cấp huyện có công dân của địa phươngcùng các cơ quan liên quan trực tiếp thuyết phục, vận động và đưa công dân trở về địa phương, không để xảy ra diễn biến phức tạp.Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tiếp công dân và kết quả chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh đối với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh trước và trong các ngày diễn ra Kỳ họp; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời đối với những đơn vị không thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để công dân địa phương mình lên tỉnh và ra Trung ương khiếu kiện vượt cấp. Nắm bắt kịp thời tình hình công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bức xúc để chủ động phương án xử lý đúng quy định pháp luật; phải bố trí phương tiện và trực tiếp đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh và Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đưa công dân trở về địa phương (nếu có).Tạm dừng việc cưỡng chế những vụ việc phức tạp, bức xúc; vụ việc có thể xảy ra tình hình khiếu kiện đông người trước, trong và sau Kỳ họp (nếu có ở địa phương).Tập trung giải quyết các vụ việc mới phát sinh, rà soát, đối thoại giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài; đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, chưa giải quyết được phải phối hợp các ngành chức năng thống nhất hướng giải quyết, đồng thời, gặp gỡ người khiếu nại, tố cáo giải thích, trả lời công khai, kịp thời cho dân biết.

Công an tỉnhxây dựng phương án xử lý với những tình huống phức tạp có thể xảy ra, phát hiện sớm và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn từ xa các đối tượng lợi dụng kích động khiếu kiện đông người; có kế hoạch phát hiện, ngăn chặn các phần tử cơ hội, chính trị lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương.Chủ động bố trí lực lượng, xử lý tình huống công dân tập trung khiếu kiện đông người; phối hợp với các ngành, địa phương, có phương án xử lý việc khiếu kiện đông người, không để công dân hoặc các đoàn khiếu kiện đông người đến nhà riêng các đồng chí lãnh đạo tỉnh; trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể tỉnh; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp có hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động khiếu kiện đông người gây rối trật tự công cộng.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, các vụ việc được Chủ tịch UBND tỉnh giao; thường xuyên phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tiếp công dân và giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các thành viên mặt trận tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân; không để các phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo khiếu kiện đông người gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Đề nghị Ban Nội chính, Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân, phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm và định hướng dư luận xã hội; chỉ đạo hệ thống cơ quan tuyên giáo và các cơ quan thông tin, tuyên truyền kịp thời định hướng những vấn đề quan trọng.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: