Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02
Trả lời công dân
Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02 (05/03/2020)
UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Đình Phùng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020.

Theo Thông báo kết luận, lãnh đạo tỉnh đã tiếp 14 lượt công dân. Sau khi nghe nội dung trình bày của từng công dân và ý kiến của lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương tham dự buổi tiếp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Đình Phùng đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo đối với 14 lượt trường hợp công dân cụ thể như sau:

1. Trường hợp bà Nguyễn Thị Loan, trú tại thôn Quang Thuận, xã An Lĩnh, huyện Tuy An, nội dung đăng ký: Cho biết bà không đồng ý với nội dung trả lời của UBND huyện Tuy An tại Công văn số 192/UBND  ngày 17/02/2020 và yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Tuy An phải tháo dỡ toàn bộ đoạn đường dài 700m (thuộc đoạn từ nhà ông Ngữ đến nhà ông Hậu, thôn Quang Thuận, xã An Lĩnh, huyện Tuy An) thi công kém chất lượng để thi công lại, đảm bảo chất lượng theo quy định của Nhà nước.

Tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo UBND huyện Tuy An khẳng định, đối với nội dung phản ánh của bà Nguyễn Thị Loan, UBND huyện Tuy An đã kiểm tra làm rõ, xem xét giải quyết theo ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh tại các buổi tiếp công dân định kỳ và đã có Văn bản số 192/UBND ngày 17/02/2020 trả lời cho bà Loan biết. Tuy nhiên, bà Loan cho rằng việc UBND huyện Tuy An nêu có 46/47 hộ dân thống nhất ý kiến tại buổi đối thoại là không chính xác. Do đó, giao UBND huyện Tuy An cung cấp các tài liệu có liên quan để bà Nguyễn Thị Loan biết, thực hiện.

2. Trường hợp ông Phạm Văn Hùng, trú tại thôn Phú Điềm, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, nội dung đăng ký: Tố cáo ông Nguyễn Thành Toàn - Trưởng Ban địa chính xã An Hòa (nay là xã An Hòa Hải), huyện Tuy An tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho bà Nguyễn Thị Huệ không đúng diện tích theo sự thỏa thuận bán đất giữa vợ chồng ông với vợ chồng bà Nguyễn Thị Huệ. Vụ việc này, ông đã có đơn gửi đến UBND huyện Tuy An nhưng đến nay chưa được xem xét giải quyết.

Tại buổi tiếp công dân hôm nay, sau khi nghe nội dung trình bày của công dân, ý kiến phát biểu của lãnh đạo UBND huyện Tuy An và lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, giao UBND huyện Tuy An kiểm tra lại trình tự, thủ tục có liên quan đến việc cấp Giấy CNQSDĐ cho bà Nguyễn Thị Huệ theo như nội dung tố cáo của ông Phạm Văn Hùng. Đồng thời, có văn bản thông tin cho công dân được biết và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 20/3/2020.

3. Trường hợp bà Lê Thị Kim Mai, địa chỉ khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, nội dung đăng ký: Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh sớm ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với đơn đề ngày 05/8/2019 của bà Lê Thị Kim Mai khiếu nại Quyết định số 4066/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tuy An về việc giải quyết khiếu nại lần 1 liên quan đến việc xét nâng lương thường xuyên của bà.

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của bà Lê Thị Kim Mai, giao trách nhiệm Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính) tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức đối thoại với bà Lê Thị Kim Mai trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 theo đúng quy định pháp luật.

4. Trường hợp ông Bùi Ngọc Diễn, địa chỉ xóm Cát, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, nội dung đăng ký: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội sớm thông tin về việc giải quyết công nhận liệt sĩ cho ông Bùi Dựa (cha ông Bùi Ngọc Diễn) (nội dung 1); Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Tuy An sớm giải quyết cấp Giấy CNQSDĐ đối với 2.500m2 đất tại xóm Sở, thôn Ty Dương, xã An Hiệp, huyện Tuy An; 3.570m2 đất  tọa lạc tại xóm Cát, xã An Hải, huyện Tuy An và 20.000m2 đất tọa lạc tại đỉnh Núi Cấm, xã An Hải, huyện Tuy An (nội dung 2); Đề nghị UBND tỉnh can thiệp chỉ đạo UBND huyện Tuy An thu hồi Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 về việc thu hồi Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND huyện Tuy An về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Ngọc Diễn (nội dung 3).

Đối với nội dung 1: Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra lại nội dung đề nghị nêu trên của ông Bùi Ngọc Diễn; có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/3/2020.

Đối với nội dung 2: Giao UBND huyện Tuy An kiểm tra, xem xét giải quyết theo nội dung đề nghị nêu trên của ông Bùi Ngọc Diễn theo đúng quy định pháp luật; có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/3/2020.

Đối với nội dung 3: UBND tỉnh đã có Thông báo số 596/TB-UBND ngày 10/8/2016 về việc từ chối tiếp công dân, đề nghị ông Bùi Ngọc Diễn chấp hành theo quy định của pháp luật, chấm dứt khiếu nại.

5. Trường hợp ông Châu Đình Cung, địa chỉ khu phố 1, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, nội dung đăng ký: Cho biết gia đình ông có 4.172m2 đất (đã được cấp Giấy CNQSDĐ) bị thu hồi để thực hiện quy hoạch khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa nhưng không được giải quyết tái định cư. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp, chỉ đạo để UBND thành phố Tuy Hòa giải quyết cấp đất tái định cư cho gia đình ông theo quy định (nội dung 1); Cho biết 500m2 dọc đường sắt thuộc khu vực phường Phú Đông bị bỏ hoang, không được Nhà nước thu hồi để thực hiện bất kỳ Dự án nào nhưng tại sao Nhà nước lại giải quyết bồi thường tiền cho ông Bùi Hoàng Anh. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ và thông tin cho công dân biết (nội dung 2).

Giao UBND thành phố Tuy Hòa kiểm tra, xem xét giải quyết đối với hai nội dung nêu trên của ông Châu Đình Cung theo đúng quy định pháp luật; có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/3/2020.

6. Trường hợp ông Lương Thanh Truyền, địa chỉ thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, nội dung đăng ký: Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh can thiệp, chỉ đạo UBND thành phố Tuy Hòa tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ số G677665 do UBND huyện Tuy An cấp ngày 12/7/2000) từ ông Lương Thâm (ông nội của ông Lương Thanh Truyền) sang cho ông Truyền theo Bản di chúc lập ngày 08/6/2014 của ông Lương Thâm. Vụ việc này, ông đã liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND thành phố Tuy Hòa từ năm 2010 đến nay nhưng chưa được giải quyết.

- Sau khi nghe nội dung trình bày của ông Lương Thanh Truyền, ý kiến phát biểu của lãnh đạo UBND thành phố Tuy Hòa, lãnh đạo UBND tỉnh hướng dẫn ông Lương Thanh Truyền làm hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố Tuy Hòa để được xem xét giải quyết theo quy định.

- Giao UBND thành phố Tuy Hòa kiểm tra, xem xét giải quyết và có văn bản trả lời cho công dân theo đúng quy định pháp luật; có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/3/2020.

7. Trường hợp ông Trương Anh Vương, trú tại khu phố Ninh Tịnh 1, phường 9, thành phố Tuy Hòa, nội dung đăng ký: Tiếp tục trình bày cho biết ông đã mua đấu giá trúng 01 lô đất tại thôn Phú Vang, xã Bình Kiến do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh bán đấu giá từ năm 2015 và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, nhưng khi ông tiến hành xây dựng nhà ở (Giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp) thì ông Ngô Cảnh và bà Lê Thị Đỏ chủ đất cũ tranh chấp không cho xây dựng. Vụ việc này ông đã nhiều lần trình bày và đề nghị UBND thành phố Tuy Hòa, UBND tỉnh can thiệp giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Do đó, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, ông Vương đề nghị xem xét đổi lại cho ông 01 lô đất khác.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tổ chức làm việc với ông Trương Anh Vương, sớm giải quyết dứt điểm vụ việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 688/UBND-NC ngày 18/02/2020.

8. Trường hợp ông Nguyễn Văn Phước, trú tại khu phố 2, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, nội dung đăng ký: Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh can thiệp, chỉ đạo để UBND huyện Đông Hòa xem xét cấp lại Giấy CNQSDĐ với diện tích 620m2 thửa số 726/2, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại thôn 2, xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa cho ông. Đồng thời, cho biết vấn đề này ông đã có đơn đề nghị UBND huyện Đông Hòa xem xét giải quyết nhưng UBND huyện Đông Hòa không giải quyết cấp lại Giấy CNQSDĐ đối với diện tích đất trên cho ông.

- Tại buổi tiếp công dân hôm nay, đại diện lãnh đạo UBND huyện Đông Hòa khẳng định, đối với thửa đất ông Nguyễn Văn Phước yêu cầu cấp đổi lại Giấy CNQSDĐ từ đất màu thành đất ở là không có cơ sở, việc này Thanh tra huyện Đông Hòa cũng đã kiểm tra và có Văn bản số 15/TTr ngày 24/02/2020 trả lời cho ông Phước, nếu ông Phước không đồng ý thì có quyền khởi kiện ra tòa. Tuy nhiên, sau khi nghe nội dung trình bày của công dân, ý kiến phát biểu của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường. Để giải quyết dứt điểm vụ việc đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tránh trường hợp khiếu nại kéo dài, giao UBND huyện Đông Hòa kiểm tra lại, làm rõ nội dung đề nghị của ông Nguyễn Văn Phước, đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn về chuyên môn; nếu xét đủ điều kiện thì xem xét cấp đổi Giấy CNQSDĐ cho ông Nguyễn Văn Phước theo đúng quy định pháp luật, trường hợp không đủ điều kiện thì có văn bản nêu rõ cụ thể, lý do và trả lời cho công dân biết. Thời gian thực hiện xong trước ngày 25/3/2020.

- Giao trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chuyên môn để UBND huyện Đông Hòa giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

9. Trường hợp ông Dương Văn Đức, trú tại thôn Bàn Nham Bắc, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, gửi đơn đề ngày 26/02/2020 và trình bày nội dung: Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghiêm túc Công văn số 5203/UBND-NC ngày 10/10/2016 chỉ đạo về việc kiểm tra lại trường hợp khiếu nại của ông Dương Văn Đức. Vụ việc này, ông đã đến Sở Tài nguyên và Môi trường nhiều lần yêu cầu thực hiện ý kiến chỉ đạo nói trên của UBND tỉnh nhưng đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa thực hiện.

Tiếp nhận đơn đề ngày 26/02/2020 của ông Dương Văn Đức, giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính) kiểm tra và tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Thời gian thực hiện xong trước ngày 25/3/2020.

10. Trường hợp bà Đinh Thị Thanh Thúy, địa chỉ thôn Phước Lương, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, nội dung đăng ký: Cho biết Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tuy Hòa đã có Quyết định số 539/QĐ-CTHADS ngày 14/3/2018 cho thi hành án đối với vợ chồng ông Nguyễn Dư và bà Lâm Thị Thu Hà theo đơn yêu cầu thi hành án của bà Đinh Thị Thanh Thúy nhưng đến nay Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tuy Hòa vẫn chưa tổ chức thi hành. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh can thiệp chỉ đạo Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tuy Hòa tổ chức thi hành theo Quyết định nói trên cho bà Thúy (nội dung 1); Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh can thiệp chỉ đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Hòa tổ chức thi hành các Bản án: Bản án số 01/KDTM-PT ngày 22/4/2015 và Bản án số 26/SDPT ngày 22/4/2016 của TAND tỉnh Phú Yên (Quyết định thi hành án số 615/QĐ-CCTHADS ngày 11/6/2015 và số 478/QĐ-CCTHADS ngày 09/5/2016 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Hòa); Bản án số 31/DSST ngày 08/11/2004 của TAND huyện Tuy Hòa (Quyết định thi hành án số 214/QĐ-CCTHADS ngày 28/11/2014 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Hòa) (nội dung 2).

Sau khi nghe nội dung trình bày và đề nghị của bà Đinh Thị Thanh Thúy, ý kiến của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên, UBND tỉnh giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên kiểm tra, chỉ đạo giải quyết đối với hai nội dung nêu trên của bà Đinh Thị Thanh Thúy theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, có văn bản thông tin cho công dân được biết và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/3/2020.

11. Trường hợp bà Nguyễn Thị Hẳn, trú tại khu phố Phú Hiệp 2, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, nội dung đăng ký: Yêu cầu UBND tỉnh có văn bản trả lời dứt điểm vụ việc bà tố cáo ông Lương Thúc Quý (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hiệp Trung) lấn chiếm 2.060m2 đất công, chuyển nhượng trái phép theo Kết luận số 12-KL/KT ngày 31/10/2001 của UBKT Tỉnh ủy.

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hẳn, UBND tỉnh sẽ tổng hợp, xem xét và có ý kiến về vấn đề này.

12. Trường hợp ông Lê Văn Cư, trú tại thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, gửi đơn đề ngày 26/02/2020 và trình bày nội dung: Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh can thiệp chỉ đạo UBND huyện Tây Hòa xử lý hành vi sử dụng đất không đúng mục đích tại thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa của ông Nguyễn Văn Bế (nội dung 1); Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh can thiệp chỉ đạo UBND huyện Tây Hòa giải quyết buộc ông Nguyễn Văn Bế giao trả lại 80m2 đất 2 lúa (diện tích đất còn lại sau khi đã bê tông hóa đường nông thôn trước mặt nhà ông Cư) đã cân đối giao theo Nghị định 64 cho ông Lê Văn Cư (nội dung 2).

Ghi nhận nội dung trình bày và đơn đề ngày 26/02/2020 của ông Lê Văn Cư, giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, làm rõ; có văn bản báo cáo kết quả và tham mưu UBND tỉnh xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, có văn bản thông tin cho công dân được biết. Thời gian thực hiện xong trước ngày 25/3/2020.

13. Trường hợp các bà Đoàn Thị Thanh Thúy, Lê Thị Minh Nga, Trần Thị Kim Linh và bà Nguyễn Hồng Huy, địa chỉ liên hệ thôn Tân Yên, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, nội dung đăng ký: Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết cho các bà Đoàn Thị Thanh Thúy, Lê Thị Minh Nga, Trần Thị Kim Linh và bà Nguyễn Hồng Huy nguyên giáo viên trường THCS Ea Ly, huyện Sông Hinh (đã bị chấm dứt hợp đồng giảng dạy vào tháng 3/2019) được xét đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-VC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước.

Ghi nhận ý kiến của các công dân. Về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên, hiện nay UBND tỉnh đang triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ.

14. Trường hợp ông Trần Văn Chín, trú tại thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, nội dung đăng ký: Khiếu nại việc UBND huyện Phú Hòa đã thu hồi 19.728m2 đất thuộc thửa số 25, tờ bản đồ số 36 của gia đình ông để thực hiện Dự án điện năng lượng mặt trời nhưng chỉ giải quyết bồi thường cho ông 8300m2. Do đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Phú Hòa giải quyết bồi thường đủ 19.728m2 đất cho ông.

Giao UBND huyện Phú Hòa kiểm tra toàn bộ quy trình, thủ tục thu hồi và bồi thường hỗ trợ đối với diện tích 19.728m2 đất thuộc thửa số 25 theo nội dung đề nghị của ông Trần Văn Chín; có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/3/2020.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: