Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Nhật Toàn (phường 5, thành phố Tuy Hòa)
Trả lời công dân
Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Nhật Toàn (phường 5, thành phố Tuy Hòa) (08/05/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 613/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Nhật Toàn (ở phường 5, thành phố Tuy Hòa). Theo đó, UBND tỉnh không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Phạm Nhật Toàn khiếu nại Quyết định số 5770/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Chủ tịch thành phố Tuy Hòa giải quyết khiếu nại của ông Toàn (lần đầu) về việc sớm giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông theo đúng thời gian pháp luật quy định.

Trước đó, ngày 12/5/2022, ông Phạm Nhật Toàn nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất: 111,5 m2, toạ lạc tại số 48 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên nhưng đến nay hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông vẫn chưa được giải quyết. Ông Toàn khiếu nại việc UBND thành phố Tuy Hòa chậm giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu sớm giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Toàn theo đúng thời gian pháp luật quy định.

Tại Quyết định số 5770/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa, công nhận một phần đối với nội dung khiếu nại hành vi hành chính của UBND thành phố Tuy Hòa trong việc chậm giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Phạm Nhật Toàn theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; vì hồ sơ của ông Toàn được chuyển trả hồ sơ khi đang thực hiện trình tự, thủ tục tại đơn vị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố.

Đối với yêu cầu của ông Phạm Nhật Toàn về việc UBND thành phố Tuy Hòa sớm giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông theo đúng thời gian pháp luật quy định: Vì giấy tờ ông Phạm Nhật Toàn nộp là giấy tờ được ghi diện tích không phù hợp với giấy tờ gốc được thu thập, do vậy nội dung ông Toàn yêu cầu UBND thành phố Tuy Hòa sớm giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông theo đúng thời gian pháp luật quy định là không có cơ sở để giải quyết.

Không đồng ý Quyết định số 5770/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa, ngày 18/01/2024 ông Phạm Nhật Toàn có đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Ngày 29/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND thụ lý và giao Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra xác minh.

Qua xem xét kết quả xác minh của cơ quan chức năng, UBND tỉnh kết luận: Đối với việc ông Toàn yêu cầu UBND thành phố Tuy Hòa sớm giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông theo đúng quy định là không có cơ sở giải quyết. Căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất và Điều 4 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Phú Yênvề ban hành quy định thời gian, trình tự thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai giữa các cơ quan liên quan và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên thì hồ sơ của ông Toàn đã được chuyển trả khi đang thực hiện trình tự, thủ tục tại đơn vị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, hồ sơ chưa đủ điều kiện để chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố là đơn vị kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấttheo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Do đó ngày 03/8/2023, UBND Phường 5 tiến hành lập Biên bản trả hồ sơ cho ông Toàn là đúng quy định của pháp luật.

Để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong đó có phần diện tích đã mua thanh lý nhà máy xay xát của HTX Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp phường 5 tại Hợp đồng thỏa thuận bán hóa giá ngày 27/9/1997), đề nghị ông Toàn lập lại hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo đúng quy định. Trường hợp, UBND thành phố Tuy Hòa không tiếp nhận hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên, thì ông Toàn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Như vậy, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Toàn là chưa phù hợp với các quy định nêu trên, nên việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố chuyển trả hồ sơ cho ông Toàn là đúng quy định. Do đó, Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa ban hành Quyết định số 5770/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 về việc giải quyết khiếu nại của ông Toàn (lần đầu) không công nhận toàn bộ nội dung đơn của ông Toàn là có cơ sở.

Tuy nhiên, nguồn gốc đất được thể hiện trong hồ sơ của hộ ông Hạnh và hộ ông Toàn là tương đồng với nhau, nhưng UBND thành phố Tuy Hòa đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như đã nêu trên cho hộ ông Hạnh vào ngày 15/6/2010, còn hộ ông Toàn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do đó, để tránh khiếu nại, khiếu kiện kéo dài,UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố Tuy Hoà xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn, lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Toàn theo đúng quy định của pháp luật.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: