Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Thanh Phú (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An)
Trả lời công dân
Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Thanh Phú (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) (17/05/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 676/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Thanh Phú, trú tại thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Theo nội dung khiếu nại, ngày 22/12/2023, ông Hoàng Thanh Phú có đơn gửi Chủ tịch UBND huyện Tuy An, khiếu nại Công văn số 2744/UBND ngày 03/11/2023 về việc trả lời nội dung kiến nghị của ông Phú và Công văn số 2359/UBND ngày 26/9/2023 về việc trích Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ ngày 20/9/2023 đối với ông Hoàng Thanh Phú.

Chủ tịch UBND huyện Tuy An thụ lý và ban hành Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 về việc giải quyết khiếu nại của ông Phú (lần đầu), theo đó không công nhận nội dung khiếu nại của ông Hoàng Thanh Phú.

Không đồng ý với Quyết định số 508/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Tuy An, ngày 05/3/2024 ông Phú tiếp tục có đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh. Ngày 03/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 432/QĐ-UBND thụ lý và giao Chánh Thanh tra tỉnh thẩm tra xác minh.

Qua kết quả xác minh của cơ quan chức năng, nhận thấy: Công văn số 2359/UBND ngày 26/9/2023 của UBND huyện Tuy An là văn bản hành chính thông thường chứ không phải quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông Phú. Nội dung Công văn số 2744/UBND ngày 03/11/2023 của UBND huyện Tuy An là trả lời về đề nghị giao đất theo Nghị định 64/CP cho ông Hội, việc giao đất theo Nghị định 64/CP tại xã An Ninh Đông đã hoàn thành vào năm 1996, cho nên đến nay đã hết thời hiệu khiếu nại. Vì vậy, việc Chủ tịch UBND huyện Tuy An thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Phú đối với Công văn số 2359/UBND ngày 26/9/2023 về việc trích thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ đối với ông Phú và Công văn số 2744/UBND ngày 03/11/2023 về việc trả lời nội dung kiến nghị của ông Phú đối với việc giao đất theo Nghị định 64/CP của Chính phủ là chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định các khiếu nại không được thụ lý giải quyết.

Ngày 06/5/2024, Chủ tịch UBND huyện Tuy An đã ban hành Quyết định số 1411/QĐ-UBND để thu hồi Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của Chủ tịch UBND huyện Tuy An về việc giải quyết khiếu nại của ông Phú (lần đầu).

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tuy An kiểm tra, rà soát lại nội dung khiếu nại, kiến nghị của ông Hoàng Thanh Phú để xử lý và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: