Giải quyết đơn khiếu nại của Công ty cổ phần Trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên
Trả lời công dân
Giải quyết đơn khiếu nại của Công ty cổ phần Trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên (12/06/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 805/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của Công ty cổ phần Trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên (địa chỉ thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Công ty Cổ phần Trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên (do ông Phạm Văn Đạo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty) có đơn gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh, khiếu nại Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thu hồi đất và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý đối với khu đất dự án Trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên.

Ngày 11/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 487/QĐ-UBND thụ lý và giao Chánh Thanh tra tỉnh thẩm tra xác minh.

Căn cứ kết quả xác minh của cơ quan chức năng, nhận thấy: Dự án Trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên được UBND tỉnh Phú Yên cho thuê đất với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Ngày 01/6/2016, UBND tỉnh Phú Yên điều chỉnh thành dự án Trường đua ngựa Phú Yên tại Quyết định số 1159/QĐ-UBND. Sau đó, dự án Trường đua ngựa Phú Yên đã được Nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 (tại Quyết định số 01/QĐ ngày 09/11/2016 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trường đua ngựa Phú Yên).

Căn cứ Điều 15b Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ, quy định về thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, thì việc UBND tỉnh ban hành Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 về việc thu hồi đất và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý đối với khu đất dự án Trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên là có cơ sở.

Từ những cơ sở nêu trên, UBND tỉnh quyết định không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của Công ty Cổ phần Trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên khiếu nại Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thu hồi đất và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý đối với khu đất dự án Trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên, vì không có cơ sở pháp luật.

Đồng thời, giữ nguyên Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thu hồi đất và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý đối với khu đất dự án Trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên, vì có cơ sở pháp luật.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: