Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Minh Thám (xã An Chấn, huyện Tuy An)
Trả lời công dân
Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Minh Thám (xã An Chấn, huyện Tuy An) (06/06/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 785/QĐ-UBND về giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Minh Thám (thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An) khiếu nại Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Tuy An về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Lê Minh Thám.

Ngày 12/3/2024, Chủ tịch UBND huyện Tuy An ban hành Quyết định số 627/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Minh Thám (lần đầu), với nội dung: “Không công nhận nội dung khiếu nại của ông Lê Minh Thám, trú tại thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên khiếu nại Công văn số 3055/UBND ngày 30/11/2023 về việc trả lời nội dung kiến nghị của ông Lê Minh Thám. Việc UBND huyện Tuy An ban hành Công văn số 3055/UBND ngày 30/11/2023 về việc trả lời nội dung kiến nghị của ông Lê Minh Thám là đúng quy định của pháp luật; việc ông Thám yêu cầu bồi thường đất bị ảnh hưởng dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua xã An Chấn là không đúng”

Không đồng ý Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Tuy An, ông Thám có đơn khiếu nại đề ngày 04/4/2024 gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Ngày 15/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 492/QĐ-UBND thụ lý và giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, xác minh.

Qua kết quả thẩm tra, xác minh của cơ quan chức năng, kết luận: Đối với nội dung yêu cầu bồi thường đất bị ảnh hưởng dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua xã An Chấn là không có cơ sở để giải quyết. Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ và Bản vẽ chồng xếp bản đồ được nêu tại Tiểu mục 2.2 Mục 2 Phần III tại Quyết định này thể hiện vị trí thửa đất của ông Lê Minh Thám không bị ảnh hưởng dự án cao tốc Bắc - Nam. Do đó, Chủ tịch UBND huyện Tuy An ban hành Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Minh Thám (lần đầu) không bồi thường đất bị ảnh hưởng dự án cao tốc Bắc - Nam cho ông Thám là có cơ sở.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND tỉnh quyết định không công nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Lê Minh Thám khiếu nại Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 của Chủ tịch huyện Tuy An về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Minh Thám (lần đầu) về việc yêu cầu bồi thường đất (bị ảnh hưởng dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua xã An Chấn) cho ông Lê Minh Thám, vì không có cơ sở pháp luật.

Đồng thời, công nhận Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 của Chủ tịch huyện Tuy An về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Minh Thám, vì có cơ sở pháp luật.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: