Giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Đồng Xuân
Trả lời công dân
Giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Đồng Xuân (20/12/2022)
UBND tỉnh vừa có Văn bản thông tin về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Đồng Xuân theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh.

Cụ thể, cử tri huyện Đồng Xuân đề nghị xem xét, kiểm tra thực địa đối với diện tích 270ha đất lâm nghiệp đã giao theo Quyết định số 1643/QĐ-UBND, ngày 24/10/2006 của UBND tỉnh Phú Yên cho Công ty TNHH Trúc Lâm thực hiện Dự án: Trồng rừng sản xuất kinh doanh và phòng hộ Xuân Phước, huyện Đồng Xuân để thực hiện việc điều chỉnh diện tích thu hồi đúng theo thực tế và nhu cầu sử dụng đất của Công ty TNHH Trúc Lâm nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân trong việc quản lý, sử dụng đất và kê khai, đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. Vì từ năm 2006 đến nay, Công ty TNHH Trúc Lâm không quản lý, sử dụng thực hiện dự án mà người dân (chủ đất cũ) vẫn tiếp tục quản lý, canh tác sản xuất nông nghiệp đến nay.

Về vấn đề này, UBND tỉnh cho biết, Dự án trồng rừng sản xuất và rừng phòng hộ Xuân Phước - huyện Đồng Xuân do Công ty TNHH Trúc Lâm làm chủ dự án. UBND tỉnh có Quyết định số 1048/QĐUBND ngày 13/4/2002 về việc thực hiện đầu tư dự án trồng rừng sản xuất và phòng hộ Xuân Phước; Quyết định số 1476/QĐ-UB ngày 31/5/2002 về việc sửa đổi nội dung thực hiện đầu tư Dự án trồng rừng sản xuất và phòng hộ Xuân Phước; Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 14/10/2006 về việc thu hồi đất để thực hiện công trình, dự án: Trồng rừng sản xuất kinh doanh và phòng hộ Xuân Phước, huyện Đồng Xuân của Công ty TNHH Trúc Lâm. Từ khi có Quyết định chủ trương, quyết định thu hồi đất thực hiện dự án, đến nay Công ty TNHH Trúc Lâm chưa thực hiện lập dự án và đo đạc, bồi thường, lập thủ tục thuê đất để thực hiện dự án theo Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 14/10/2006 của UBND tỉnh.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Đồng Xuân kiểm tra thực địa và tình hình triển khai thực hiện của dự án, để tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định.

Về nội dung cử tri xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân phản ánh: Trong thời gian qua việc vận hành và cung cấp nước sạch cho Nhân dân không được thường xuyên, liên tục, hệ thống xử lý nước không đảm bảo vệ sinh, nhất là trong mùa mưa (nguồn nước lấy trực tiếp từ sông Kỳ Lộ, qua xử lý cung cấp cho Nhân dân sử dụng nhưng chưa đảm bảo vệ sinh). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng quan tâm sớm có giải pháp nâng cấp Trạm nước sạch trên địa bàn thôn Thạch Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân.

Theo UBND tỉnh, công trình cấp nước thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3 được đầu tư qua 02 giai đoạn, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Cụ thể, giai đoạn 1: Quy mô công suất thiết kế nguồn Qnguồn= 381,62 m3/ngày đêm; cấp nước sinh hoạt cho 440 hộ dân thôn Thạnh Đức; tổng mức đầu tư hơn 4,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2: Thực hiện đầu tư và đưa vào sử dụng từ tháng 3/2012; quy mô đầu tư bổ sung các hạng mục để đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho 1.648 người/392 hộ dân thôn Phú Xuân A hiện tại và dự kiến cho khoảng 1.961 nhân khẩu của 02 thôn vào năm 2025, tổng mức đầu tư gần 3,4 tỷ đồng.

Hiện nhà máy đang hoạt động với công suất trung bình trên năm là khoảng 350m3/ngày đêm để cung cấp nước sinh hoạt cho 450 hộ dân ở 02 thôn Thạnh Đức và Phú Xuân A (Thôn Thạnh Đức: 363 hộ; thôn Phú Xuân A: 87 hộ). Tuy nhiên, trong trình trạng khó khăn chung với các công trình cấp nước sinh hoạt được đầu tư trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, công trình cấp nước thôn Thạnh Đức có thời gian đưa vào sử dụng đã hơn 10 năm nhưng nguồn thu tiền nước chỉ vừa đủ trang trải cho chi phí hoạt động, vận hành, đơn vị cũng chỉ đủ kinh phí cho công tác sửa chữa, khắc phục sự cố, sửa chữa máy móc thiết bị hư hỏng đột xuất nhỏ tại nhà máy, không có nguồn kinh phí tích luỹ để duy tu bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa lớn hàng năm, nên đến nay một số hạng mục đã xuống cấp, như: 02 giếng đào để thu nước sông đã bị cát bồi lấp do ảnh hưởng của nước lũ và dòng chảy thay đổi nên vào mùa khô thường không đủ lưu lượng nước khai thác theo yêu cầu thiết kế; hệ thống thiết bị máy bơm nước và thiết bị xử lý nước, đường ống công nghệ của nhà máy đã hết thời gian sử dụng thường xuyên hư hỏng phải sửa chữa, khắc phục.

Do đó, có thời điểm việc xử lý nước không kịp thời để cung cấp cho người dân, nhất là trong mùa nắng, những ngày đầu mùa mưa lũ nước sông có độ đục tăng cao nên đã ảnh hưởng đến công tác xử lý nước. Công trình thiết kế cấp nước cho mạng lưới phân phối bằng Đài nước 25m3, đến nay không còn phù hợp do độ cao cố định và dung tích đài nhỏ nên không đủ áp lực để đưa nước đến hộ dân ở cuối các tuyến.

Để khắc phục công trình, đảm bảo cấp nước cho người dân xã Xuân Quang 3 và xã Xuân Phước, trong năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) đã phối hợp với địa phương kiểm tra, đề xuất phương án nâng cấp công trình và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đăng ký Kế hoạch vốn năm 2022 với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Trước mắt, Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức khắc phục các thiết bị, bể xử lý nước để đảm bảo cấp nước ổn định trong năm 2023.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch đầu tư, nâng cấp công trình cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; trong đó, có kế hoạch nâng cấp công trình cấp nước thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, với tổng mức đầu tư khoảng 4.393 triệu đồng, từ nguồn vốn ngoài ngân sách.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: