Ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi Tiếp công dân định kỳ ngày 28/4/2011
Trả lời công dân
Ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi Tiếp công dân định kỳ ngày 28/4/2011 (16/05/2011)
Ngày 28/4/2011, tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, đồng chí Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật.
Tham gia buổi tiếp công dân có đại diện các sở, ngành: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở Xây dựng, Phòng Nội chính, Phòng Tiếp công dân - Văn phòng UBND tỉnh.

Kết quả tiếp 14 lượt công dân. Sau khi nghe trình bày của từng công dân và ý kiến của các ngành chức năng, đồng chí Lê Kim Anh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận, chỉ đạo từng trường hợp cụ thể như sau:

01. Bà Cao Thị Trinh, trú tại: thôn Phú Thuận, xã Hoà Mỹ Đông, huyện Tây Hoà, trình bày: Theo quy định tại Nghị định số 236/HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng về bổ sung, sửa đổi một số chế độ, chính sách về thương binh và xã hội thì bà Trinh đủ điều kiện để được giải quyết trợ cấp hàng tháng và xem xét trường hợp của bà được Nhà nước khen tặng Huân chương kháng chiến hạng 3 để giải quyết trợ cấp hàng tháng cho bà.

Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu các nội dung trình bày của bà Cao Thị Trinh nêu trên, tham mưu và đề xuất cho UBND tỉnh.

02. Bà Huỳnh Thị Ha, trú tại: xã Hoà An, huyện Phú Hoà. Đề nghị sớm giải quyết bán hoá giá nhà cho các hộ ở trại giống Hoà An.

Vấn đề này, UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài chính kiểm tra. Đề nghị bà Ha chờ kết quả.

03. Ông Hồ Kim Giao, trú tại: thôn Đá Mài, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hoà. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp việc UBND huyện Tây Hoà ra Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Hồ Kim Giao. Ông Giao cho biết, sau khi nhận được Quyết định số 2233/QĐ-UBND ông có đơn khiếu nại nhưng đến nay vẫn chưa được UBND huyện Tây Hoà giải quyết.

Yêu cầu UBND huyện Tây Hoà kiểm tra, giải quyết trường hợp của ông Hồ Kim Giao theo quy định của pháp luật, trả lời cho đương sự và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

04. Bà Lê Thị Nhung, trú tại: thôn Mỹ Lệ Đông, xã Hoà Bình 2, huyện Tây Hoà. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm việc ông Lê Kim Hùng chăn nuôi vịt gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình bà Lê Thị Nhung.

Vụ việc này, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo yêu cầu UBND huyện Tây Hoà giải quyết dứt điểm. Ngày 18/3/2011, UBND tỉnh tiếp tục có Văn bản số 601/UBND-NC yêu cầu UBND huyện kiểm tra, báo cáo việc Lê Kim Hùng đã tiến hành làm hố ga, bạt che chắn, lập đầy đủ thủ tục về bảo vệ môi trường chưa. Nếu ông Hùng chưa thực hiện có biện pháp xử lý theo đúng quy định và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Nhưng đến nay, UBND huyện vẫn chưa có báo cáo cho Tỉnh. Yêu cầu UBND huyện Tây Hoà báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 601/UBND-NC ngày 18/3/2011, có văn bản trả lời cho bà Lê Thị Nhung.

05. Ông Nguyễn Bính, trú tại: thôn Phú Sen, xã Hoà Định Đông, huyện Phú Hoà. Đề nghị UBND chỉ đạo UBND huyện Phú Hoà sớm giải quyết việc ông Nguyễn Đình Thu cản trở không cho ông Bính tu sửa đường đi.

Trường hợp của ông Nguyễn Bính, qua báo cáo của UBND huyện Phú Hoà tại Văn bản số 103/UBND ngày 10/3/2011 được biết: UBND huyện thống nhất đề nghị UBND xã Hoà Định Tây cho ông Nguyễn Bính tu sửa mặt đường bằng phẳng, giữ nguyên hiện trạng (chiều rộng 2,1m) để tiện việc đi lại và giám sát việc tu sửa, nếu có sự ngăn cản thì giải quyết theo thẩm quyền. Yêu cầu UBND huyện Phú Hoà đôn đốc UBND xã Hoà Định Tây thực hiện nghiêm túc, giải quyết dứt điểm vụ việc của ông Nguyễn Bính.

06. Ông Võ Tấn Hùng, trú tại: thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An. Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại Quyết định số 1736/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh V/v giải quyết khiếu nại của ông Võ Tấn Hùng.

Vụ việc này, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lại, báo cáo và làm rõ thêm một số nội dung có liên quan đến việc khiếu nại của ông Võ Tấn Hùng. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả cho UBND tỉnh, để trả lời cho đương sự.

07. Ông Huỳnh Sơn, trú tại: Khu phố Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân. Khiếu nại việc thu hồi đất của hộ gia đình ông để thực hiện công trình: Nâng cấp nhà máy sản xuất phân vi sinh huyện Đồng Xuân và nâng công suất nhà máy đường Đồng Xuân nhưng không giải quyết bồi thường.

Việc ông Huỳnh Sơn khiếu nại, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân đã ban hành Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 24/3/2011 giải quyết. Nếu không đồng ý với Quyết định số 650/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, ông Sơn có đơn gửi UBND tỉnh để xem xét, thụ lý theo quy định của pháp luật.

08. Bà Nguyễn Thị Đào, tạm trú tại: Thôn 1, xã Hoà Vinh, huyện Đông Hoà. Yêu cầu Nhà nước xem xét trả lại diện tích đất (2 sào) mà trước đây gia đình bà đã hoán đổi cho chính quyền cũ.

 Trường hợp này, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2836/UBND-NC ngày 10/12/2010 và Văn bản số: 515/UBND-NC ngày 09/3/2011 trả lời, việc bà Đào đòi lại đất cũ là không có cơ sở để xem xét. Nay, bà Đào tiếp tục yêu cầu Nhà nước trả lại lại đất nhưng không có nội dung gì mới. Đề nghị bà Đào chấp hành đúng quy định pháp luật.

09. Bà Nguyễn Thị Minh Đệ, trú tại: 24/1 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Tuy Hoà. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp việc bà có đơn khiếu nại đối với Quyết định số 198/QĐ-LVC ngày 28/02/2011 của Hiệu trưởng Trường chuyên THPT Lương Văn Chánh V/v thi hành kỷ luật đối với cô Nguyễn Thị Minh Đệ - Giáo viên trường THPT chuyên Lương Văn Chánh nhưng đến nay chưa được thụ lý, giải quyết. Đồng thời, bà Đệ khiếu nại một số nội dung kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Kết luận số 363/KL-SGDĐT ngày 04/4/2011.

Trường hợp của bà Nguyễn Thị Minh Đệ, ngày 27/4/2011 UBND tỉnh đã có Văn bản số 987/UBND-NC giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, kiểm tra giải quyết theo quy định. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 987/UBND-NC ngày 27/4/2011, trả lời cho bà Nguyễn Thị Minh Đệ và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

10. Bà Ngô Thị Thu Trà, trú tại: 58 Lý Thường Kiệt, phường 7, thành phố Tuy Hoà. Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Thu Trà.

Việc bà Trà đề nghị, ngày 27/4/2011 UBND tỉnh có Văn bản số 963/UBND-NC trả lời. Nếu bà Trà không đồng ý với nội dung giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân tỉnh.

11. Ông Nguyễn Thanh Tịnh, trú tại: xã An Phú, thành phố Tuy Hoà. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, can thiệp việc ông đã nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được UBND xã An Phú có Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 21/12/2010 đề nghị UBND thành phố xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tịnh nhưng đến nay UBND thành phố Tuy Hoà vẫn chưa giải quyết.

Yêu cầu UBND thành phố Tuy Hoà kiểm tra, giải quyết trường hợp của ông Nguyễn Thanh Tịnh theo đúng quy định pháp luật, trả lời cho đương sự và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

12. Bà Hồ Thị Lộc, trú tại: thôn Phú Cần, xã An Thọ, huyện Tuy An. Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại việc cơ quan chức năng thu hồi đất của hộ bà để xây dựng chợ Phú Cần nhưng không giải quyết bồi thường.

Trường hợp của bà Hồ Thị Lộc, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi kiểm tra. Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 28/01/2011 UBND tỉnh đã có Văn bản số 191/UBND-NC trả lời cho bà Hồ Thị Lộc.

13. Ông Bùi Ngọc Diễn, trú tại: Xóm Cát, xã An Hải, huyện Tuy An. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp Biên bản họp gia đình của gia đình ông Bùi Ngọc Diễn vào năm 1987. Biên bản có nội dung: “Bà Đặng Thị Thể (mẹ ông Diễn) cùng các con trong gia đình thống nhất để ông Bùi Văn Nghi quản lý, sử dụng thửa đất có diện tích 992m2…”.

Việc ông Diễn đề nghị, ngày 24/3/2011 UBND tỉnh có Văn bản số 678/UBND-NC giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lại. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 678/UBND-NC ngày 24/3/2011 nêu trên cho UBND tỉnh.

14. Bà Lê Thị Hiền Thương, trú tại: 39B Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Tuy Hoà, cho biết: Bà đã liên hệ UBND thành phố Tuy Hoà và yêu cầu UBND thành phố cấp cho bà 01 lô đất ở nhưng ngày 24/3/2011, UBND thành phố Tuy Hoà có Văn bản số: 462/UBND trả lời là không có cơ sở để xem xét, giải quyết. Bà Thương cho rằng, việc trả lời của UBND thành phố Tuy Hoà là chưa thoả đáng, không phù hợp…

Giao UBND thành phố Tuy Hoà kiểm tra, giải quyết trường hợp của bà Lê Thị Hiền Thương theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

           

(Nguồn TB 317/TB-UBND ngày 16.5.2011)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: