Đăng ký tiếp công dân định kỳ tháng 1/2024
Trả lời công dân
Đăng ký tiếp công dân định kỳ tháng 1/2024 (10/01/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo về việc đăng ký tiếp công dân định kỳ tháng 01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, thời gian thực hiện đăng ký tiếp từ ngày 10/1/2024 đến hết ngày 19/1/2024.

Thông báo cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ xem xét tiếp công dân định kỳ tháng 01/2024 đối với những trường hợp đã thực hiện đăng ký trước theo thời gian nêu trên.

Hồ sơ đăng ký tiếp gồm: Phiếu đăng ký tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh; đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định; giấy ủy quyền khiếu nại (nếu là người được ủy quyền thực hiện việc khiếu nại); văn bản cử người đại diện (nếu là người được cử đại diện để trình bày  nội dung khiếu nại khi có nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung); Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, các tài liệu có liên quan (trường hợp khiếu nại lần hai) và các tài liệu khác có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Địa điểm thực hiện việc đăng ký tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (02 Phan Lưu Thanh, phường 7, thành phố Tuy Hòa).

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: