Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Hồ chứa nước Hậu Đức
Trả lời công dân
Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Hồ chứa nước Hậu Đức (27/12/2022)
Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có Văn bản gửi UBND tỉnh, báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuy An về việc quan tâm, chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Hồ chứa nước Hậu Đức tại xã An Hiệp, huyện Tuy An.

Trả lời vấn đề này, Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết: Dự án Hồ chứa nước Hậu Đức (hồ chứa nước Đồng Ngang) được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 11/8/2021) và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 31/3/2022). Theo đó, quy mô đầu tư gồm xây dựng hồ chứa với dung tích khoảng 3 triệu m3, gồm các hạng mục: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống kênh, hệ thống điện, nhà quản lý vận hành và đường thi công kết hợp quản lý vận hành. Tổng mức đầu tư 231.630 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách Trung ương 172.647 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh 58.983 triệu đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2022-2025.

Sau khi Chủ trương đầu tư được HĐND tỉnh thông qua, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng tư vấn thực hiện khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng với mục tiêu đầu tư và phạm vi, quy mô theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Hiện nay, đơn vị tư vấn lập dự án đã hoàn thiện hồ sơ dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là 315.340 triệu đồng, tăng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt là 83.710 triệu đồng.

Trên cơ sở Báo cáo kiến nghị số 358/BC-SKHĐT ngày 04/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đã có Công văn số 5768/UBND-ĐTXD ngày 07/11/2022 giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Hậu Đức, xã An Hiệp, huyện Tuy An. Sau khi tổ chức lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi các sở ngành liên quan tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và hiện đang xem xét, tổng hợp kết quả thẩm định.

Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ khẩn trương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm có kết quả thẩm định, hoàn thiện báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để trình UBND tỉnh, báo cáo HĐND tỉnh xem xét phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: