Bộ Nông nghiệp và PTNT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Phú Yên
Trả lời công dân
Bộ Nông nghiệp và PTNT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Phú Yên (05/08/2022)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ chuyển đến trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Theo nội dung kiến nghị thứ nhất, cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị Chính phủ quan tâm bổ sung quy định tỷ lệ kinh phí phân bổ cho khối các sở giáo dục và đào tạo từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ địa phương tu sửa cơ sở vật chất để các trường THPT đạt chuẩn quốc gia.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, tại Nội dung 04, điểm b, khoản 2, Mục III của Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, có nêu: “Tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh các công trình cấp xã, cấp huyện đảm bảo đạt chuẩn cơ sở vật chất cho các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên đảm bảo đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Ngày 25/3/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025. Theo đó tại khoản 2, Điều 6 Quyết định này quy định định mức phân bổ vốn ngân sách tại các tỉnh: “Căn cứ tổng mức vốn được hỗ trợ từ ngân sách trung ương được cấp có thẩm quyền thông báo và điều kiện thực tế của từng tỉnh, Ủy ban nhân dân các tỉnh xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn, phương án lồng ghép các nguồn vốn theo quy định để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình trên địa bàn trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp địa bàn, phạm vi, đối tượng đầu tư với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình đã được phê duyệt”.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên kiến nghị với UBND tỉnh nghiên cứu, đề xuất định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể của Chương trình, trong đó có nội dung hỗ trợ tu sửa cơ sở vật chất để các trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Đối với nội dung kiến nghị thứ hai, cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan cần sớm ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị định 67 và có hướng dẫn cụ thể để có cơ chế phù hợp với tình hình thực tế, nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách này.

Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, thời gian qua, việc triển khai chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67 đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là nợ xấu phát sinh tăng cao, trong đó có một số nguyên nhân đã được Đại biểu nêu ở trên.

Trước thực trạng đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 2560/BC-BNN-TCTS ngày 27/4/2022 báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Nghị định số 67 và xem xét, chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, trong đó chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu cơ chế để xử lý các khoản nợ vay và giao trách nhiệm UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc đôn đốc các chủ tàu thực hiện trả nợ vốn vay.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản chỉ đạo 04 Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 27 tỉnh, thành phố ven biển thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng, hiệu quả hoạt động của từng khách hàng vay vốn theo Nghị định 67; theo dõi nợ quá hạn, nợ xấu; tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để xác định rõ nguyên nhân chủ tàu không trả nợ vay đúng hạn, phân loại để có hướng xử lý cụ thể, hiệu quả đối với từng trường hợp; thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách hàng trong trường hợp ngư dân gặp khó khăn chưa trả được nợ vay khi đến hạn như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ; ưu tiên thu nợ gốc trước, nợ lãi sau; tạo điều kiện hỗ trợ ngư dân có nhu cầu chuyển đổi chủ tàu do không đủ năng lực tiếp tục thực hiện.

Bên cạnh đó, Chính quyền địa phương cũng cần phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng trong việc đôn đốc các chủ tàu thực hiện trả nợ vốn vay; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu chính sách của Nhà nước, nâng cao trách nhiệm trả nợ vốn vay ngân hàng để chính sách phát huy hiệu quả, hạn chế nợ xấu.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, thay thế Nghị định 67 trình Chính phủ ban hành, trong đó tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thời gian qua gồm: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ hưởng hỗ trợ lãi suất cho vay để các chủ tàu tiếp tục hoạt động sản xuất, trả nợ vốn vay; Có cơ chế cho phép chuyển nhượng tàu cá nhằm tháo gỡ các khoản vay nợ xấu; Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư đối với chi phí duy tu, sửa chữa định kỳ tàu cá vỏ thép; duy trì chính sách hỗ trợ bảo hiểm, đào tạo, hướng dẫn ngư dân vận hành, sử dụng các công nghệ khai thác và bảo quản sản phẩm khai thác nâng cao hiệu quả sản xuất.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: