Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị cử tri
Trả lời công dân
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị cử tri (23/09/2022)
Trong đợt tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị liên quan các nội dung về hướng dẫn hồ sơ, quy trình và xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thẩm định giá sàn nộp ngân sách nhà nước; đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng đất trồng lúa hiệu quả thấp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn. Liên quan vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn trả lời kiến nghị của cử tri như sau.

Nội dung thứ nhất, cử tri kiến nghị: Hiện nay, Phú Yên đang thực hiện hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với nhiều dự án trên địa bàn (theo Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất), trong đó yêu cầu phải xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3). Tuy nhiên, hiện tỉnh chưa thể giao trách nhiệm thẩm định giá trị này cho các cơ quan liên quan do các quy định chưa thống nhất.

Trả lời vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ đã ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2022 theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022). Tại khoản 2 Điều 31 Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT (sửa đổi quy định tại khoản 3 Mục 1 Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021) quy định: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật và điều kiện cụ thể của từng địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định giá trị m3, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trong quá trình thẩm định hồ sơ mời thầu.

Việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu (bao gồm giá trị m3); hồ sơ thẩm định thực hiện theo quy định tại Điều 49 và khoản 2 Điều 75 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 và khoản 20 Điều 89 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 29/3/2022 của Chính phủ). Đề nghị tỉnh Phú Yên nghiên cứu để triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung thứ hai, cử tri kiến nghị: Hiện nay, tại khu vực đồng bằng trên địa bàn tỉnh Phú Yên có nhiều diện tích đất trồng lúa hiệu quả thấp, chỉ trồng được một vụ hoặc người dân bỏ hoang không canh tác hoặc chuyển sang trồng các loại cây trồng khác. Trong phần diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả đó có những vị trí phù hợp để thu hút đầu tư các dự án kinh doanh dịch vụ sân gôn do có địa hình thuận lợi, hiện có nhiều Nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn trên các khu vực nêu trên. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 52/2020/NĐ- CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn thì một trong các loại đất không được sử dụng để xây dựng sân gôn và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân gôn là đất trồng lúa. Chỉ có quy định dự án sân gôn ở vùng trung du, miền núi được sử dụng tối đa không quá 5ha đất trồng lúa một vụ, phân tán tại địa điểm xây dựng và phải đáp ứng điều kiện về bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, điều kiện thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Để tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả sử dụng đất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cử tri kiến nghị nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan đến vấn đề trên.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn quy định “Dự án sân gôn ở vùng trung du, miền núi được sử dụng tối đa không quá 5 ha đất trồng lúa một vụ, phân tán tại địa điểm xây dựng và phải đáp ứng điều kiện về bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, điều kiện thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai”. Như vậy, việc cho phép sử dụng tối đa 5 ha đất trồng lúa 1 vụ, phân tán chỉ được áp dụng cho khu vực trung du, miền núi, không áp dụng cho các khu vực khác. Việc quy định chặt chẽ về diện tích, khu vực được áp dụng như trên nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ diện tích đất trồng lúa, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, tránh các kẽ hở chính sách để lợi dụng chuyển đổi đất lúa tràn lan sang làm sân gôn.

Hiện nay, chưa có địa phương đề xuất việc chuyển đổi này. Trường hợp có nhiều địa phương đề xuất sử dụng đất trồng lúa hiệu quả thấp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, nghiên cứu và kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: