Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Phú Yên gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Trả lời công dân
Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Phú Yên gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (16/08/2023)
Trước đó, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023, nội dung kiến nghị như sau:

“Về tình hình công tác bảo trì, sửa chữa tuyến Quốc lộ 1A: Trong năm 2022, các đơn vị liên quan của Bộ Giao thông vận tải và Cục Đường bộ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, tổ chức khắc phục sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn. Tuy nhiên, do thờitiết cuối năm 2022 không thuận lợi, mưa nhiều ngày liên tục đã gây ảnh hưởng đến tiến độ khắc phục sửa chữa. Để chủ động trong công tác sửa chửa khắc phục hư hỏng mặt đường tuyến Quốc lộ 1, đảm bảo êm thuận và an toàn cho người, phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh. Cử tri tiếp tục kiến nghị Bộ quan tâm và chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức chức khảo sát, đánh giá các đoạn xung yếu thường xuyên bị hư hỏng, đề xuất giải pháp kết cấu phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn nhằm đảm bảo tính kinh tế kỹ thuật, bền vững công trình; tổ chức triển khai thi công hoàn thành công tác sửa chữa công trình trước mùa mưa, bão năm 2023. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị Bộ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm triển khai phương án mở rộng, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông để xử lý dứt điểm điểm đen tại khu vực nút giao Km1342+215/QL.1 (nút giao giữa QL.1 với QL.29 tại phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa) nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân”.

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT trả lời như sau: Về công tác bảo trì, sửa chữa Quốc lộ 1(QL.1): Những năm gần đây khu vực Nam Trung bộ chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, thiên tai, lũ lụt, đặc biệt từ tháng 9/2022 đến cuối năm 2022 các đợt mưa lớn kéo dài liên tục và ảnh hưởng nặng nề của các cơn bão số 4, 5 đã làm tuyến QL.1 đoạn qua tỉnh Phú Yên xuống cấp nghiêm trọng. Để khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa hư hỏng công trình, đảm bảo an toàn giao thông trên QL.1, Bộ GTVT đã đôn đốc, chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam (Cục ĐBVN), các doanh nghiệp dự án BOT khẩn trương khắc phục các hư hỏng phát sinh ngay sau khi có điều kiện thời tiết thuận lợi nhằm đảm bảo an toàn giao thông; tập trung nhân lực, thiết bị, chủ động công tác khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý đảm bảo an toàn giao thông bước 1 theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục ĐBVN cùng với các doanh nghiệp dự án BOT và đơn vị trực tiếp quản lý quốc lộ đã có nhiều nỗ lực khắc phục, tăng cường công tác quản lý, bảo trì nhằm bảo vệ công trình, đảm bảo an toàn giao thông.

Trong khi nguồn kinh phí dành cho công tác bảo trì còn hạn chế, công tác sửa chữa QL.1 nói chung và QL.1 đoạn qua tỉnh Phú Yên nói riêng luôn được Bộ GTVT ưu tiên thực hiện. Đến nay, các công trình sửa chữa trong kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2022 đã được các đơn vị thi công cơ bản hoàn thành toàn bộ công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng mặt đường; năm 2023 có 04 dự án sửa chữa mặt đường đã khởi công từ 01/6/2023, tiến độ hoàn thành trong tháng 9/2023. Ngoài ra, Bộ GTVT đã có Văn bản số 5277/BGTVT-KCHTGT ngày 23/5/2023, bổ sung chuẩn bị đầu tư sửa chữa 11 công trình xung yếu và xử lý 01 điểm tiềm ẩn TNGT tại nút giao Km1301+900-Km1302+150 (tổng kinh phí khoảng 320 tỷ đồng), hiện nay, các đơn vị đang triển khai công tác khảo sát, lập dự án; công tác sửa chữa dự kiến sẽ triển khai trong Quý IV/2023 và hoàn thành trước mùa mưa năm 2024.

Quá trình triển khai công tác sửa chữa hư hỏng công trình trên QL.1, Bộ GTVT đã giao Cục ĐBVN chủ trì kiểm tra, chịu trách nhiệm đánh giá tình trạng kết cấu công trình hiện tại; điều kiện địa chất, nền, móng công trình để xây dựng phương án xử lý, giải pháp, quy mô sửa chữa phù hợp theo quy định, trên cơ sở đó quyết định/điều chỉnh phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình, lựa chọn quy mô sửa chữa phù hợp với thực tế hư hỏng để đảm bảo chất lượng, tuổi thọ của kết cấu công trình sửa chữa và an toàn giao thông.

Về xử lý điểm đen tại nút giao Km1342+215/QL.1, Cục ĐBVN đã có Quyết định số 1947/QĐ-CĐBVN ngày 24/5/2023phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Xử lý điểm đen TNGT tại vị trí nút giao Km1342+200 Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yênvới quy mô: Mở rộng bán kính rẽ các nhánh nút giao, xây dựng làn tách; bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông; sửa chữa hư hỏng mặt đường phạm vi nút giao, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.-Ngày 04/7/2023, Khu QLĐB III đã có Quyết định số 1026/QĐ-KQLĐBII phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công. Công trình đã được khởi công và dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2023.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14/06/2023, nội dung kiến nghị như sau:

“Thực hiện các quy định tại Thông tưsố26/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012 của Bộtrưởng BộGiao thông vận tải quy định vềviệc xác định và xửlý vịtrí nguy hiểm trên đường bộđang khai thác, trong thời gian qua các cơ quan có thẩm quyền đã quan tâm xửlý vị trí nguy hiểm, điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường bộ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông nói chung. Tuy nhiên, cửtri cho rằng việc quy định vềtiêu chí xác định điểm đen còn nhiều bất cập. Mặt khác trình tựkhắc  phục,  xử lý điểm đen, điểm  tiềm ẩn  tai  nạn  giao  thông  khá  phức  tạp  dẫn đến  chậm  xửlý điểm đen, điểm  tiềm ẩn  tai  nạn  giao  thông.  Cửtri  kiến  nghịBộnghiên cứu sửa đổi, bổsung Thông tư này cho phù hợp.”.

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT trả lời như sau: Triển khai Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác (sau đây gọi tắt là Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT), hàng năm các đơn vị chức năng của ngành GTVT đã thường xuyên rà soát, tiếp thu kiến nghị của người dân và lực lượng chức năng để phát hiện và xử lý kịp thời các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên hệ thống đường bộ.

Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn từ năm 2012 -2022, trên hệ thống quốc lộ, các đơn vị chức năng của Bộ GTVT đã xử lý được 1.489 điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; đồng thời, từ đầu năm 2023 đến nay, các đơn vị đã cho phép chuẩn bị đầu tư để xử lý 16 vị trí điểm đen, 22 điểm tiềm ẩn tai nạngiao thông; với kết quả xử lý nêu trên, đã từng bước nâng cao điều kiện an toàn giao thông đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, gópphần làm giảm tai nạn giao thông cả 03 tiêu chí (về số vụ, số người chết, số người bị thương) trong những năm qua.

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên hệ thống đường bộ như kiến nghị của cử tri, đồng thời bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, Bộ GTVT sẽ thực hiện tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT để làm cơ sở sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật; ngoài ra, nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 26/2012/TT-BGTVTcũng được nghiên cứu xây dựng nhằm bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với quy định của Dự án Luật Đường bộ khi được Quốc hội thông qua.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: