UBND tỉnh Phú Yên thông báo không tổ chức tiếp công dân tháng 3 năm 2011
Trả lời công dân
UBND tỉnh Phú Yên thông báo không tổ chức tiếp công dân tháng 3 năm 2011 (21/03/2011)
Theo quy định, ngày 28/3/2011 UBND tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2011. Tuy nhiên, do lãnh đạo UBND tỉnh bận nhiều công việc để chỉ đạo công tác chuẩn bị các chương trình, hoạt động Kỷ niệm 400 năm Phú Yên và Năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011 nên UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2011. UBND tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức tiếp công dân tiếp theo vào ngày 28 tháng 4 năm 2011.

UBND tỉnh Phú Yên thông báo đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh biết.

(Nguồn TB số 172 /TB-UBND ngày 21/3/2011)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: