UBND tỉnh Phú Yên thông báo không tổ chức tiếp công dân tháng 01 năm 2011
Trả lời công dân
UBND tỉnh Phú Yên thông báo không tổ chức tiếp công dân tháng 01 năm 2011 (26/01/2011)
Theo quy định, ngày 28/01/2011 UBND tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2011. Tuy nhiên, do lãnh đạo UBND tỉnh bận nhiều công việc để chỉ đạo công tác đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011, nên UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân tháng 01 năm 2011. UBND tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức tiếp công dân tiếp theo vào ngày 28 tháng 02 năm 2011.

UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh biết./.

 

(Nguồn TB số 38/TB-UBND ngày 25/1/2011)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: